Noach – נֹחַ

W tym tygodniu czytamy Parszę Noach, historie o tym jak pomimo zniszczenia całego świata w wyniku powodzi B_g ratuje Noego. I chociaż B_g wybiera go, uważa za godnego przetrwania to czeka, aż dziesięć kolejnych pokoleń na Abrahama, człowieka z którym zawrze ostateczne przymierze. Dlaczego Noe nie dostąpił tego zaszczytu? Co czyni Noego godnego zaszczytu przetrwania podczas potopu, ale nie czyni go postacią wybraną do ostatecznego przymierza? Jakiej cechy Noemu brakuje, a bez problemu możemy ja odnaleźć w postępowaniu Abrahama?

Może chodzi o to jak oboje reagują w obliczu zbliżającej się zagłady? Kiedy B_g mówi, ze ma zamiar zniszczyć świat Noe bierze do ręki młotek i zaczyna budować arkę. Pokornie podąża za rozkazami, wypełnia plan, buduje schronienie dla siebie i swojej rodziny. Kiedy dziesięć pokoleń później B_g mówi Abrahamowi, ze zniszczy Sodomę, Abraham modli się, targuje się z B_giem o przetrwanie i łaskę, choć dla jednej osoby. Nie spoczywa na laurach dopóki, nie dowie się, ze zrobił wszystko co tyko mógł aby uratować drugiego człowieka. Poczucie sprawiedliwości Noego blednie w porównaniu do postawy Abrahama.

B_g nie wymaga od nas tylko budowania relacji z Nim. Chce także abyśmy rozwijali relację z innymi ludźmi, budowali wspólnotę, troszczyli się o innych. Uświadamia nam jakim poziomem sprawiedliwości i świadomości społecznej powinniśmy się cechować. Skoro B_g stworzył dobry świat, my też musimy się o niego troszczyć, by pozostał KI TOV.

PYTANIA:

  1. Skąd wiadomo, że Noe znał Torę?
  2. Jakie znaczenie ma tęcza?
  3. Jakie są problemy naszej społeczności?
  4. Jak można pomóc i bardziej się zaangażować?

 

Podobne Wpisy | Related posts