Wajechi – וַיְחִי

W tym tygodniu czytamy jak Jakub wzywa swoich wnuków Efraima i Menaszego i daje im błogosławieństwo. Modli się, aby B_g uczynił ich licznymi jak ryby. Chce dla nich jak najlepiej, wie, że nie było łatwo kultywować religie i tradycję z dala od Kanaan, a jego wnuki są pierwszymi dziećmi zrodzonymi na obczyźnie. Dlatego chce aby byli jak ryby.  Ryby bowiem  mają dużo potomstwa  i podróżują w grupach. Po ludzku można by  powiedzieć, że są po prostu towarzyskie i się wzajemnie wspierają. Następnie Jakub błogosławi wnuki jeszcze raz, używając słów, którymi ludzie do dziś  błogosławią swoje dzieci. Bo dobrze jest mieć rodzinę i mieć na kogo liczyć. Dobrze jest być rybką.

 

PYTANIA:

1. Dlaczego Egipcjanie opłakiwali śmierć Jakuba ?

2. Wymień  przyczyny, z powodu których Jakub nie chciał być pochowany w Egipcie

Podobne Wpisy | Related posts