Purim – פורים

• Rambam stwierdza, że w ramach micwy na Purim należy spożyć posiłek purimowy. Czyli jaki? Rabin tłumaczy, że należy przygotować posiłek w zależności od własnych środków i pić wino, aż staniemy się pijani i uśniemy z pijaństwa. Obowiązek picia może być spełniony tylko przez wino, a ci którzy upijają się innym rodzajem alkoholu według Rambama nie będą w stanie wypełnić micwy.
Ponadto Rambam określa mary pijaństwa. Shikur to osoba, która nie powinna się modlić gdyż brakuje jej trzeźwości umysłu i prawidłowego osądu. Jeśli taka osoba się modli to modlitwa jest uznana za obrzydliwości i powinna być powtórzona zaraz po wytrzeźwieniu. Mianem Shasui określa się człowieka, który posiada wystarczająca trzeźwość umysłu, aby się modlić oraz w przypadku audiencji u króla nie zrobić z siebie błazna. Rambam określa też „pijaństwo do nieprzytomności” mianem shikruso szel Lote . Osoba taka jest niezdolna nie tylko do modlitwy, ale także do audiencji u króla, oraz w przypadku zaręczyn w takim stanie, stają się one nieważne.
Rambam stanowczo sprzeciwia się także poglądowi, że im więcej wina przypadającego na jedna osobę, tym lepsza jest jego micwa, ponieważ jest on w większym stanie radości. Nadmierne pijaństwo, żarty i frywolności nie są uznawane za radość simchah, ale za dzikość i głupotę holelus v’sichlus.


• W Szulchan Orech czytamy, że człowiek jest zobowiązany do upicia się na Purim. Rabin Menachem Meiri, zdecydowanie nie zgadza się z tym pomysłem tłumacząc, iż „Człowiek jest zobowiązany do zwiększania radości z obchodów święta Purim poprzez jedzenie i picie do momentu, aż niczego nie będzie mu brakowało.” Uważa, że Purim jest rodzajem pryzmatu, przez który widzimy jak wielkich cudów B_g dokonał dla narodu żydowskiego . Dlatego namawia do przeznaczenia tego czasu na refleksje, a nie na pijaństwo.

 

 

 

 

 

 

• Dlaczego jemy Hamantashen?

1. Tradycja tych ciastek rozpoczęła się w Europie. Hamantashen pochodzi od dwóch niemieckich słów: mohn ( mąka) i taschen ( kieszeń). Popularnym był bowiem osąd, iż jego kieszenie były wypełnione pieniędzmi z łapówek.
2. Najpopularniejszym wyjaśnieniem dlaczego jemy „uszy Hamana” jest to, iż Haman nosił trójkątny kapelusz. Jedzenie takiego ciastka symbolicznie niszczy pamięć o nim.
3. Jeden z Midraszy opisuje, że Haman wszedł do królewskiego skarbca pochylony i pokryty wstydem i upokorzony. Mówiąc dosłownie; z przyciętymi uszami.
4. Alfred J. Kolatch w swojej książce pisze, że Estera czerpała swoją wewnętrzną siłę z przodków. A trzy rogi ciastka symbolizują trzech patriarchów – Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Podobne Wpisy | Related posts