Wajakchel – וַיַּקְהֵל

Midrasz uczy, że sprawiedliwi biorą przykład z B_ga, i tak jak On w stworzeniu świata najpierw zaczął od światła, tak i oni każdą pracę zaczynają od światła.

Kiedy B_g kazał zbudować Przybytek, Bacalel zastanawiał się co powinien wykonać jako pierwsze. Doszedł do wniosku, że najlepiej będzie zacząć od Arki, w której przechowywana jest Tora – światło świata.

Inny midrasz naucza, że gdy B_g nakazał zbudować Tabernakulum. Mojżesz przekazał to polecenie Bacalelowi, a ten zapytał jakie jest jego przeznaczenie. Ten odpowiedział, że może tam mieszkać B_ży Duch i uczyć Izrael Tory. Bacalel zapytał więc gdzie będzie trzymana Tora. W odpowiedzi usłyszał, że kiedy tabernakulum będzie już gotowe, Tora spocznie w Arce. Rzemieślnik odparł, że nie przystoi, aby Tora nie miała domu, i trzeba jednocześnie zrobić i Tabernakulum i Arkę.

PYTANIA:

1. Z jakich przedmiotów została wykonana obmywalnia?

2. Jedna z tradycji szabatowych jest jedzenie ryby, dlaczego?

Podobne Wpisy | Related posts