Kedoszim – קְדֹשִׁים

„Nie pomstuj, i nie chowaj gniewu za synów narodu twego; a miłuj bliźniego twego jako samego siebie: jam Wiekuisty!” Wajikra 19:18

Rabi Akiva, mówi, że jest to najważniejszy werset w całej Torze. Komentarze podają dwa sposoby na zrozumienie tej micwy:
1) Należy kochać wszystkich. Niektóre relacje na początku są trudniejsze, ale na tym polega wyzwanie. Człowiek jako stworzony przez B_ga jest zdolny do miłości.
2) Tora nie nakazuje Czu miłości do wszystkich, ale pokazywać miłość do każdego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA:

1. Czy możesz wyjaśnić, dlaczego troska o innych jest świętym zachowaniem?

2. Jak szacunek względem rodziców pozwala nam prawidłowo wypełniać inną micwę – przestrzeganie Szabatu?

 

Podobne Wpisy | Related posts