Tazria – תַזְרִיעַ

„Kto oczernia bliźniego z ukrycia, tego zniszczę” Psalm 101, 5


Tora porusza każdy aspekt naszego życia, a jej słowa odnoszą się nawet do tych, o których niekoniecznie miło jest rozmawiać. Dlatego opisy przypadłości dermatologicznych nie powinny dziwić. Jednakże sama akcja parszy nie skupia się specjalnie na istocie schorzenia, ale na przyczynach jej występowania. A tych jest całkiem sporo. Można by rzecz, że ilu uczonych tyle teorii.
Rabbin Samuel bar Nahmani powiedział, że choroby skóry powodowane są przez jeden z następujących grzechów: oszczerstwo, morderstwo, próżność, złamanie przysięgi, kazirodztwo, arogancja, rozbój lub zazdrość.
Jeden z midraszy (Wajikra Raba 17,3) wylicza inne powody; kult bożków, nieczystość, rozlew krwi, profanacja imienia B_żego, bluźnierstwo, okradanie społeczeństwa, uzurpowanie sobie godności, duma, zła mowa i rzucanie uroku.
Podobnie, Rabbi Juda twierdzi że choroby skóry wynikają z następujących powodów: przeklinania B_skiego imienia, rozpusty, rozlewu krwi, krzywoprzysięstwa, wyniosłości, kłamstwa, kradzieży, fałszywego świadectwa, profanacji B-żego imienia i bałwochwalstwa. Rabin Izaak dodaje do tej listy złą wole , a inni rabini pogardę dla słów Tory. (Bamidbar Raba7:5)

 

 

 

 

Najczęściej pojawiającym się czynnikiem powodującym znaki na skórze jest krzywoprzysięstwo i plotka. Tora uczy, że karą za nieprawdziwą mowę jest brzemię w postaci oznaczenia ciała mówcy za pomocą choroby. Tak jak fałszywe świadectwo niszczy obmawianej osobie życie, tak plotka niszczy zewnętrzne piękno wypowiadającego mylne słowa.

 

PYTANIA:

1. Dlaczego kobieta po urodzeniu dziecka miała składać ofiarę „zagrzeszną”?

2. Co symbolizują  kształty wszystkich przedstawionych ciastek?

Podobne Wpisy | Related posts