Bechukotaj – בְּחֻקֹּתַי

„Jeżeli podług ustaw Moich postępować, a przykazań Moich przestrzegać, a pełnić je będziecie.”(Wajikra 26,3)


Parsza Bechukotai słynie z obszernej listy błogosławieństw, po której następuje nie mniej długie wymienienie wszystkich możliwych przekleństw, lub bardziej dosłownie „hańb”. Na początku spisu pojawia się klauzula przypominająca nam co mamy robić, aby dostąpić niżej wymienionych błogosąłwieństw, i niejako wprowadza nas do pierwszej sekcji. Hebrajskie słowo postępować, w rzeczywistości oznacza „spacer” lub czasownik „idź”. B_g bezpośrednio nakazuje nam abyśmy szli z Torą. Mamy nie tylko podążać za tekstem pisanym, ale także śledzie go w sobie, poprzez zagłębianie się w niego. Takie małe zaproszenie na B_ską wycieczkę.

 

PYTANIA:
Ile błogosławieństw według żydowskiej tradycji otrzyma się, jeśli studiuje się Torę?

Podobne Wpisy | Related posts