Behar – בְּהַר

„ Gdyby podupadł brat twój, a sprzedałby co z posiadłości swojej, przyjdzie wtedy krewny jego najbliższy mu i wykupi co sprzedał brat jego.” (Wajikra 25:25)

Rabin Pinchas w imię rabina Rubena interpretując powyższe słowa zachęca Izrael do czynów miłosierdzia [Wajikra Rabbah 34:2]. Nauczał on, że Bóg wynagrodzi życie wszystkim, którzy dają monetę biednej osobie, a nagroda może być większa niż pieniądze, może to być nawet życie. Rabin Pinchas wyjaśnia, że jeśli na przykład bochenek chleba kosztuje dziesięć monet, a biedny człowiek ma tylko dziewięć, to dar jednej monety pozawala ubogiemu nie tylko kupić chleb i jeść, ale i zachować zdrowie. Nauczał także, ze każdemu darczyńcy, w którego uderzy choroba, zdrowie i życie zostanie zwrócone. [Wajikra Rabbah 34:3].
Podobnie, Rav Nachman napomina Izrael do aktów miłosierdzia, bo „fortuna kołem się toczy” czasami opuszczając człowieka biednego, a czasami dobrze sytuowanego. [Wajikra Rabbah 34:4]
Rabbi Tanhum syn rabina Hiyya nauczał, że ponieważ Bóg stworzył zarówno biednych jak i bogatych, więc mogą oni wzajemnie z siebie korzystać. Bogata osoba zbiera dobre uczynki poprzez czynienie dobroczynności, a osoba biedna odnosi korzyść dając możliwość czynienia dobra. [Wajikra Rabbah 34:5].

 

PYTANIA:

1. Wymień kilka powodów dla których spełniamy micwę Szemittah.

Podobne Wpisy | Related posts