Naso – נָשֹׂא

W tym tygodniu niespodzianka, cisto piecze Kasia. I co już nie jest niespodzianką (mam nadzieję) czytamy Parszę Naso, z której dowiadujemy się o naziritach, niestety czasami mylnie tłumaczonych jako nazarejczycy. Wyrażenie nazirite pochodzi do hebrajskiego słowa nazir, co oznacza oddzielony. Osoby takie na określony czas, lub nawet na całe życie rezygnują z wina, produktów zawierających winogrona, ścinania włosów oraz sytuacji, które mogą sprawić, że będą rytualnie nieczyści, czyli dotykania zwłok.
Co ciekawe B_g napisał rozdział o naziritach po sekcji dotyczącej podejrzewaniu żony o zdrady, aby wskazać, że nie należy kopiować uczynków cudzołożników i cudzołożnic, którzy pili wino i zhańbili się, ale ci, którzy boją się grzechu powinni oddzielić się od wina. Midrasz (zgodnie z Bamidbar Rabba 10:2) zapewnia: „Tak jak nazir jest oddzielony od wina, tak B_g oddzieli niewierną żonę od innych kobiet”. Natomiast Talmud ( Sotah 2) naucza, że jeśli ktoś widzi niewierną żonę w jej ruinie to powinien wziąć lekcję z jej postępowania i powstrzymać się od wina.
Tora mówi, że kiedy nazir zmienia swój styl życia, musi przynieść Korbat Chatat, ofiarę zagrzeszną. Dwóch wielkich komentatorów nie zgadzało się w tej kwestii ze sobą. Rambam (rabbi Mosze ben Majmon) wyjaśnia, że judaizm jest religią, która uznaje, że aby zbliżyć się do B_ga, nie trzeba oddzielić się z tego świata. Wierzymy w uświęcający świat wokół nas, powieniwaz dostrzegamy B_ga we wszystkim i we wszystkich. Ale nazir nie jest sprawiedliwym, dlatego może zbłądzić, co oddziela go od skoncentrowaniu się na B_gu. Natomiast Bamban (Rabbi Moses ben Naḥman Girondi) uważa, że Nazir przynosi ofiary zagrzeszne, ponieważ kończy się jego okres „świętości”, a wypowiedzenie niniejszej umowy jest grzechem.
*
Kiedy Rzymianie zniszczyli Drugą Świątynię, duża liczba Żydów stała się ascetami i powstrzymywała od jedzenia mięsa i picia wina. Rabin Joshua ( Bava Batra60), zapytał ich dlaczego nie jedzą mięsa, ani nie piją wina. Asceci odpowiedzieli: ” A jak mamy jeść mięso, skoro kapłani używali zwierząt do składania ofiar na ołtarzu, a teraz już nie ma ołtarza? Jak mamy pić wino, skoro kapłani używali wina w ramach służby świątynnej, a teraz nie ma świątyni?” Rabin Joshua, odparł, że zgodnie z tą logiką nie powinni jeść chleba, ponieważ składanie ofiar z mąki ustało. Asceci zgodzili się, że mogą w takim razie jeść tylko owoce. Rabin Joshua odpowiedział im, że nie powinni również jeść owoców, ponieważ nie jest już składana ofiara z pierwszych owoców. Asceci, stwierdzili, że może uda im się jeść tylko inne owoce. Rabin Joshua, odparł, że nie powinni oni także pić wody ponieważ nie ma już ceremonii wylewania wody na święto Sukkot. Na to asceci nie mieli już odpowiedzi. Dlatego Rabin Joshua nauczała ich, że nie należy powstrzymywać się zupełnie od płaczu, ponieważ to nie możliwe, ale nie trzeba też płakać zbyt mocno, ponieważ nie nakłada się na ludzi sytuacji, której nie mogą znieść.
PYTANIA:
1. Czemu B_g dopuścił, aby Jego Święte Imię rozpuszczało się w wodzie, którą wypijała sotah (żona podejrzewana przez męża o zdradę)?
2. Jakie błogosławieństwo czeka na niesłusznie oskarżoną o cudzołóstwo żonę?

Podobne Wpisy | Related posts