Korach – קֹרַח

„I otworzyła ziemia paszczę swoję, i pochłonęła ich, i domy ich, i wszystkich ludzi Koracha i cały dobytek” (Bamidbar 16:32) Można zadać proste pytanie, co skłoniło Koracha do przeciwstawienia się Mojżeszowi? Midrasz odpowiadam, że Korach miał bardzo przyziemny, rodzinny problem. Mojżesz powołał na naczelnika rodu Kehatha Elicafana, syna Uzyela ( Bamidbar 3:30). Natomiast Korach był synem starszego brata Uzyela – Izhara. Tym samym miał pretensje to przywództwa, które w jego mniemaniu jemu własnie się należało. Dlatego Korach postanowił zniszczyć nie tylko reputację Mojżesza, ale także jego samego jako przywódcę [Midrasz…

Read More