Chukat – חֻקַּת

„ Zatem podniósł Mojżesz rękę swoję, i uderzył w skałę buławą swą dwukrotnie – a wypłynęły wody obfite, i napił się zbór i dobytek jego. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza i Ahrona: „Za to, żeście nie zawierzyli Mi, aby uświęcić Mnie w oczach synów Izraela, przeto nie zaprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą oddaję im!” (Bamidbar 20:11-12) Rabin Ammi nauczał, że Tora umieszcza śmierć Miriam po rozdziale dotyczącym ofiary z czerwonej krowy nie bez powodu. Ponieważ tak jak zwierzę było warunkiem pojednania i dostąpienia błogosławieństwa, tak śmierć prorokini zapewnia przebłaganie…

Read More