Balak – בָּלָק

„I podniósł Bileam oczy swoje, i zobaczył Israela rozłożonego według pokoleń swoich, i przyszełd nań duch B_ży: […] Jakże piękne namioty twoje Jakóbie, siedziby twoje Israelu!” (Bamidbar 24:3,5) Rabin Jochanan interpretuje te słowa, mówiąc, że nie należy budować domu tak, aby drzwi wejściowe otwierały się naprzeciw drzwi sąsiada. Bileam kiedy spoglądał na rozstawione namioty Izraela  jego oczom ukazał się misterny plan urbanistyczny w  postaci namiotów rozstawionych tak, że wejście do jednego nie było naprzeciw wejścia do drugiego. Wszyscy członkowie narodu nie tylko wiedzieli jak ustawić się naokoło przybytku, ale wiedzieli…

Read More