Pinchas – פִּינְחָס

Możemy zgodzić się, że kobiety, które wyszły z Egiptu będą miały zakorzenione w swojej psychice poczucie niewolnictwa. Możemy uznać, że nawet te, które urodziły się już poza niewolą będą milczeć i poddadzą się prawu, które faworyzuje mężczyzn. Możemy postawić się na miejscu kobiet, które prowadzą życie we wnętrzu własnego namiotu, w bezpiecznej strefie, znają swoje miejsce w obozie i pozostają poza zasięgiem wzroku. Ale możemy także postawić się na miejscu córek Celofchada i z przerażeniem stwierdzić, że śmierć ojca nie jest tylko rodzinną tragedią. Że pięć młodych kobiet nie tylko…

Read More