Balak – בָּלָק

„I podniósł Bileam oczy swoje, i zobaczył Israela rozłożonego według pokoleń swoich, i przyszełd nań duch B_ży: […] Jakże piękne namioty twoje Jakóbie, siedziby twoje Israelu!” (Bamidbar 24:3,5)

Rabin Jochanan interpretuje te słowa, mówiąc, że nie należy budować domu tak, aby drzwi wejściowe otwierały się naprzeciw drzwi sąsiada. Bileam kiedy spoglądał na rozstawione namioty Izraela  jego oczom ukazał się misterny plan urbanistyczny w  postaci namiotów rozstawionych tak, że wejście do jednego nie było naprzeciw wejścia do drugiego. Wszyscy członkowie narodu nie tylko wiedzieli jak ustawić się naokoło przybytku, ale wiedzieli też, by rozbijając namioty móc zapewnić sobie, swoim rodzinom, oraz swoim sąsiadom maksimum prywatności i spokoju. Dlatego Bileam stwierdził, że Izraelici są godni B_żej Opatrzności. [Talmud, Bava Batra 60a]

Pirke Avot naucza: „Dobre oko, skromność, łagodność – [to] uczniowie Awrahama, naszego Praojca. Złe oko, wyniosłość, zachłanność – [to] uczniowie złoczyńcy Bilama” (Pirke Avot 5,22) Co naprawdę oznacza „dobre oko”, czy jest to tylko hojność, wielkoduszność charakteryzująca Abrahama, czy może cos jeszcze? Może żeby zrozumieć ideę „dobrego oka” należy zacząć od zrozumienia, czym jest „złe oko”? Uczniowie Bileama znajdują się na przeciwnym biegunie do uczniów Abrahama, reprezentują skąpstwo i zazdrość w najgorszym znaczeniu. Chorobliwie nie są wstanie znieść wiedzy na temat tego co inni mają lub nie. (Rabin Yissocher Frand)

Dosłowne „nie zaglądaj do namiotu sąsiada swojego” jest wskazówką, aby nie kierować się tym co robi lub nie robi albo co posiada lub czego nie ma nasz sąsiad.

 

 

„I pobłogosławię błogosławiących tobie, a przeklinających cię, przeklnę.” (Genesis 12,3)

 

 

PYTANIA:

1. W Torze tylko dwa zwierzęta przemówiły „ludzkim glosem”. Jednym z nich był osioł Bileama. Jakie było drugie zwierzę ?

Podobne Wpisy | Related posts