Chukat – חֻקַּת

„ Zatem podniósł Mojżesz rękę swoję, i uderzył w skałę buławą swą dwukrotnie – a wypłynęły wody obfite, i napił się zbór i dobytek jego. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza i Ahrona: „Za to, żeście nie zawierzyli Mi, aby uświęcić Mnie w oczach synów Izraela, przeto nie zaprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą oddaję im!” (Bamidbar 20:11-12)

Rabin Ammi nauczał, że Tora umieszcza śmierć Miriam po rozdziale dotyczącym ofiary z czerwonej krowy nie bez powodu. Ponieważ tak jak zwierzę było warunkiem pojednania i dostąpienia błogosławieństwa, tak śmierć prorokini zapewnia przebłaganie za tych, którzy  pozostali na ziemi. [ Talmud, Moed Katan 28a]

Rabbin Jose, syn rabina Judy tłumaczył, że za sprawą zasług Mojżesza, Aarona, jak i Miriam B_g uczynił dla całego ludu Izraela trzy wielkie rzeczy. Za sprawą Miriam B_g towarzyszył swojemu ludowi w wędrówce po pustyni, poprzez zasługi Aarona B_g objawiał się w postaci obłoku, a ze względu na zasługi Mojżesza B_g zesłał mannę. Kiedy zmarła Miriam zabrakło wody na pustyni, kiedy zmarł Aaron obłok przestał pojawiać się nad Miszkanem,  natomiast kiedy zmarł Mojżesz lud przestał jeść mannę z nieba. [Talmud , Taanit 9a] Inny midrasz sugeruje, że lud Izraela nie smucił się wystarczająco po śmierci Miriam i dlatego B_g spowodował wyschnięcie „studni Miriam”.

Bamidbar Raba naucza, że Mojżesz uderzył w skałę raz, a skała stała się tylko wilgotna. Lud zaczął naśmiewać  się z Mojżesza, że jest to woda dla niemowląt odstawionych od piersi, które umieją ssać. Mojżesz stracił panowanie nad sobą i uderzył w skałe po raz drugi. [Bamidbar Raba 19:9] W następnym wersie czytamy , że B_g za zbyt małą wiarę nie pozwoli wejść Mojżeszowi i Aaronowi do ziemi obiecanej. Midrasz zadaje pytanie, dlaczego B_g postanawia ukarać Mojżesza dopiero teraz, przecież już kilka rozdziałów wcześniej przywódca spiera się z B_giem okazując małą wiarę w moc Wiekuistego ; „I rzekł Mojżesz: Sześćkroć sto tysięcy pieszych w ludzie, między którym przebywam, – a Ty powiadasz : dam im mięsa, że będą jadali cały miesiąc: […] I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Azali ręka Wiekuistego za krótka?” (Bamidbar 11:21-23)  Midrasz wyjaśnia to za pomocą historii o królu i jego przyjacielu. Kiedy przyjaciel urągał królowi i wyśmiewał się z niego prywatnie, ten nie poczynił żadnych kroków, ale kiedy ten zakpił z władcy przy wszystkich poddanych i przy całym wojsku, król kazał go ściąć. Tak też B_g powiedział, że pierwszy przypadek, kiedy Mojżesz okazał się małej wiary, był sprawą tylko między nim, a B_giem. Natomiast za drugim razem, Mojżesz dał  po sobie poznać swoją wątpliwość przed całym zgromadzeniem. [Bamidbar Raba 19:10]

W parszy Lech Lecha Abraham wybiera mało żyzne pastwiska pokazując w ten sposób siłę swojej wiary, że B_g bez względu na jego wybór pobłogosławi nowe miejsce deszczem i wodą. Zaufanie w B_ską moc i opatrzność jest bardzo trudne, ale i bardzo potrzebne. Lud Izraela podążając przez pustynie powinien  zawierzyć własnemu B_gu, zwłaszcza, że ziemia do, której się udawali nie posiada zbyt wiele naturalnych źródeł wody. A ufność w to, że B_g potrafi, a „ Jego ręka nie jest za krótka” pomaga.

PYTANIA:

  1. Z jakich powodów lud Izraela został ukarany  plagą węży?

Podobne Wpisy | Related posts