Korach – קֹרַח

I otworzyła ziemia paszczę swoję, i pochłonęła ich, i domy ich, i wszystkich ludzi Koracha i cały dobytek” (Bamidbar 16:32)

Można zadać proste pytanie, co skłoniło Koracha do przeciwstawienia się Mojżeszowi? Midrasz odpowiadam, że Korach miał bardzo przyziemny, rodzinny problem. Mojżesz powołał na naczelnika rodu Kehatha Elicafana, syna Uzyela ( Bamidbar 3:30). Natomiast Korach był synem starszego brata Uzyela – Izhara. Tym samym miał pretensje to przywództwa, które w jego mniemaniu jemu własnie się należało. Dlatego Korach postanowił zniszczyć nie tylko reputację Mojżesza, ale także jego samego jako przywódcę [Midrasz Tanhuma, Korach 1 ].
Księga Bamidbar wśród spiskowców wymienia także Ona, syna Reubena, ale wspomina o nim tylko raz. Abba Arikka (Rav) wyjaśnia, że odpowiedzialną za uratowanie Onego od pochłonięcia przez ziemię, jest jego żona. Kobieta wyjaśniła swojemu mężowi, że bez względu na to kto jest przywódcą, Mojżesz czy Korach, on zawsze pozostanie tylko uczniem. On odparł, że poprzysiągł pomóc Korachowi. Kobieta nie mogąc pozwolić na klęskę męża, upiła go winem, położyła w swoim namiocie, a sama usiadła przed wejściem i rozpuściła włosy. Tak aby każdy kto będzie przechodził, nie wołał jej męża, ale oddalił się od razu na widok nieskromnej kobiety. Gemara naucza, że „Każda mądra kobieta buduje swój dom”( Mishlei 14:1). [Tamlud, Traktat Sanchedrin 109b-110a]
Pirke Avot naucza, że otwarcie paszczy ziemi było jednym z dziesięciu cudów, jakie B_g stworzył w przeddzień Szabatu [Pirke Avot 5:6].
Korach jako swojej broni używał swoich ust, za pośrednictwem przemów namawiał innych do przyłączenia się do jego grupy. Jego mowa przysporzyła mu jednak więcej strat niż korzyści, nie rozumiał bowiem, że nie można przeciągać liny z B_giem. Jego główną bronią były usta i został on przez nie ukarany (dosłownie połknięty). Kto od miecza wojuje od miecza ginie.
Mędrcy mówią, że gdy ktoś bliski wplątuje się w kłopoty to zapewne pociągnie cię za sobą. A Ojcowie pouczają nas – „Oddal się od złego sąsiada: nie zaprzyjaźniaj się ze złym [człowiekiem]”. (Pikre Avot 1:7)

 

PYTANIE:

1. Co  Mojżesz powiedział na temat  prawdziwych powodów buntu Koracha?

Podobne Wpisy | Related posts