Tikkun Leil Szawuot z Rabin Tanyą Segal | Shavuot with Rabbi Tanya Segal

tikkun_leil_szawuotZapraszamy na Tikkun Leil Szawuot z Rabin Tanyą Segal. Całonocne studiowanie (Midrasz Aseret HaDibrot) rozpoczniemy od Kidduszu (Kabalat Chag), 11 czerwca (sobota) o godzinie 21.00 w Galerii Szalom ul. Józefa 16.

Szabat Szalom weChag Sameach!

————-

Join us for Tikkun Leil Shavuot with Rabbi Tanya Segal.All night study (Midrash Aseret Ha Dibrot) we will start from Kiddush (Kabbalat Hag) at 9.00 p.m. in Galeria Szalom, Jozefa Street 16.

Shabbat Shalom veHag Sameach!

 

Projekt Midrasz Lab 3  jest realizowany przez Beit Kraków dzięki wsparciu The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. 

The Midrash Lab 3 project is realized by Beit Krakow with the generous support of The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.

 

 

 

Pesach Seder Galitzianer 5776 z Beit Kraków | Pesach Seder Galitzyaner 5776 with Beit Kraków

PosterSederGalitzyaner

 

[for english please see below]
 
UWAGA REZERWACJE NA SEDER PESACH!
PROSIMY O KONTAKT W SPRAWIE REZERWACJI DLA PAR I RODZIN
 
עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי, קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ. כִּי הִנֵּה הַסְּתָיו עָבָר, הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ. הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ, וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ
[שיר השירים    ב’   י”א – י”ב]
„Gdy mnie wyzwolił z Egiptu, mój Ukochany wezwał mnie i powiedział mi: Zbudź się, Moja miłości, Moja piękna i chodź, bo zima niewoli już przeszła, zalew gorzkiego cierpienia skończył się i ustał. Sprawiedliwość zakwita na ziemi, czas twojej pieśni nadszedł i głos twojego przewodnika rozlega się po całej ziemi”
[Szir HaSzirim 2:10-12]
 

Szabat Szalom!

W tym roku nasz Seder Pesach będzie szczególnie pięknym czasem pieśni, muzyki, modlitwy, spotkania i wyjścia ze swojego „egiptu”. Zgodnie z tradycyjnym zaleceniem mówiącym, że „w każdym pokoleniu człowiek powinien sam siebie postrzegać, jakby to on sam wyszedł z Egiptu”, spróbujemy wyzwolić się z naszych egoizmów, złości, z naszych przeróżnych ograniczeń, zniewoleń, które ciągle na nowo „każą” nam być niewolnikami własnego „egiptu”.

Michal Pal’ko specjalnie dla nas przygotował 
SEDER GALITZYANER, który stanowi autorską, muzyczną oprawę tradycyjnego Sederu Pesach, gdzie oprócz własnych kompozycji Michala, usłyszymy różne aranżacje pijutów galicyjskich. Całość poprowadzi rabin Tanya Segal i Michal Pal’ko, a oprócz pięknych głosów rabin Tanyi i Michala usłyszymy też saksofon, flet, chalumeau, perkusje, wiolonczelę i gitarę.

Gorąco zapraszamy!

Jedzenie (wegetariańskie, bez chamecu) zapewni nam nasza zaprzyjaźniona, sprawdzona, wyśmienita Cafe Młynek!

22 kwietnia 2016, godzina 19.30
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Prosimy o dokonywanie rezerwacji najpóźniej do poniedziałku 18 kwietnia 2016 pod adresem email: kontakt@beitkrakow.org

 
Rezerwacja tylko na podstawie wpłaty – prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: kontakt@beitkrakow.org

Szczegóły dotyczące płatności za seder – poniżej.

CHAG PESACH SAMEACH!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow/

 

———–
 

עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי, קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ. כִּי הִנֵּה הַסְּתָיו עָבָר, הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ. הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ, וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ
[שיר השירים    ב’   י”א – י”ב]
„When he delivered me from Egypt, my Beloved called to me, saying: Awake, my Love, my Beauteous One, and come forth, for the winter of slavery is over, the flood of bitterness is past and gone. Righteousness blossoms on the earth, the time of your song has come, and the voice of your Guide is heard throughout the land.”
[Shir HaShirim 2:10-12]
 

Shabbat Shalom!

This year our Pesach Seder will be an especially beautiful time of song, music, prayer, encounter, and deliverance from one’s personal ‘Egypt’. In accordance with the traditional demand that ‘in each generation, each person must regard himself or herself as though he or she personally came forth from Egypt,” we shall endeavour to free ourselves from our own selfish concerns, conflicts, and the multifarious limitations and enslavements that repeatedly  “make” us slaves of our own “Egypt”.

Michal Pal’ko has specially prepared for us a GALITZIANER SEDER, a musical rendering of the traditional Pesach Seder in which, in addition to Michal’s own compositions, we shall hear various arrangements of Galician piyutim.  The whole seder with be led by Rabbi Tanya Segal and Michal Pal’ko and, in addition to their fine voices, we shall hear the sound of the saxophone, flute, chalumeau, percussion instruments, cello and guitar.

We cordially invite you to join us!

The food (vegetarian, no chametz) will be provided from their well-tried, delicious cuisine by our long-standing friends at Cafe Młynek!

22 April 2016, 7.30 p.m.
Galicia Jewish Museum,  Dajwór Street 18

Please make reserverions and confirm payment at kontakt@beitkrakow.org until April 18th.
For payment details please see below.

CHAG PESACH SAMEACH!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow/

 
   

wpłaty darowizny na Seder Pesach | 
donation payment details for Pesach Seder

 

KOSZT KOLACJI SEDEROWEJ:

Członkowie Beit Kraków i studenci: 80 zł./osoba 
Pozostałe osoby: 110 zł./osoba lub 35$/os.

 

ZNIŻKI DLA PAR I RODZIN – PROSIMY O KONTAKT

 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem i przesłanie potwierdzenia na adreskontakt@beitkrakow.org.
 

Tytuł Przelewu:  Imię – Nazwisko – Darowizna na Seder Pesach

Stowarzyszenie Beit Kraków
ul. Augustiańska 4/26
31-064 Kraków
92114010810000218352001008
Bre Bank S.A.

Przypominamy również, że okres świąteczny, to także szczególna okazja na CEDAKĘ!

—————————

COST OF THE SEDER:

Beit Kraków members and students: 80 zl. per person
Others: 110 zł (or $35) per person 

 

DISCOUNT FOR COUPLES AND STUDENTS – PLEASE CONTACT US

 
Please make payments by wire transfer according to the instructions below, and send the confirmation to kontakt@beitkrakow.org

 

Transfer title:  Seder Pesach – Donation
To: Stowarzyszenie Beit Kraków
Address: ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków, POLAND
Account number: 92114010810000218352001008
Bank name: Bre Bank S.A.

We would also remind you that the Pesach festival is also a special opportunity for TZEDAKA! 

Szabatowe Rozmowy z Rabinem Boazem | Shabbat Talk with Rabbi Boaz Pash

unnamed (2)„משנכנס אדר מרבין בשמחה”
mi-sze-nichnas adar marbim be-simcha
z rozpoczęciem miesiąca Adar pomnażamy radość
when the month of Adar arrives we should increase our joy

szalom czytelnicy
stripped-bar-01.jpg

Nasza tradycja uczy, że kiedy zaczyna się miesiąc Adar powinniśmy pomnażać radość. W tym roku radość jest podwójna, poneiważ mamy aż dwa miesiące Adar.
A w nadchodzący Kabalat Szabat radość będzie jeszcze większa, gdyż będziemy mieć aż dwóch rabinów, bo odwiedzi nas Rabin Boaz Pasz! Rabin Boaz porozmawia z nami na temat„Nie na niebie ona” [lo ba-szamaim hi] – czyli o Torze, która nie jest gdzieś wysoko na niebie, ale blisko nas. Nauczymy się też pijutu związanego z aktualnymi parszami.

Kabalat Szabat z Beit Kraków, kiddusz i rozmowa-spotkanie („mifgasz” – מיפגש) jak zwykle o 19.00 w Żydowskim Muzeum Galicja ul. Dajwór 18. 

Zapraszamy!

RT_i_RB

shalom readers
stripped-bar-01.jpg

Our tradition teaches us that when the month of Adar arrives we should increase our joy. This year joy is doubled because we have two months Adar, not one. And on the upcoming Kabbalat Shabbat there will be even more joy, as we will have two rabbis not one, because our guest will be Rabbi Boaz Pash! Rabbi Boaz will talk with us about the fact that „She is not in heaven” [lo ba-shamaim hi] – about the Torah, which is not somewhere in heaven, but here – close to us. We will also learn a pyiut connected to our current Torah portions.

Kabbalat Shabbat with Beit Kraków, kiddush and mifgash as always at 7.00 p.m. in Galicia Jewish Museum, Dajwór Street 18.

Shabbat Shalom and See You Soon!

 

nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków | 
upcoming events at Beit Kraków

Wstęp do Judaizmu | Introduction to Judaism
24 Lutego 2016 (środa) g.19.15 | February 24th (Wednesday) 7.15 p.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Dajwór 14/16) | Education Room (Dajwór Street 14/16)
 
 
Kabalat Szabat z Beit Kraków, kidusz
i szabatowe rozmowy z Rabinem Boazem Paszem | 
Kabbalat Shabbat with Beit Kraków, light kiddush
and shabbat talk with Rabbi Boaz Pash
26 lutego 2016 (piątek) g. 19.00 | February 26nd (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicja Jewish Muzeum (Dajwór St. 18)
 
 
Szacharit i studiowanie parszy | Shacharit and Torah Study
27 lutego 2016 (sobota) g.10.30 | February 24th (Saturday) 10.30 a.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Dajwór 14/16) | Education Room (Dajwór St. 14/16)
 
 
jidysz dla początkujących | yiddish for beginners | 
jidisz far onhejbers | ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס
29 lutego 2016 (poniedziałek) g. 19.30 | February 29th (Monday) 7.30 p.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Dajwór 14/16) | Education Room (Dajwór St. 14/16)
 

 

Współczesny kabalistyczny Seder Tu B’Shevat z muzyką na żywo | ABYA: modern-interactive-musical approach to a kabbalistic Tu B’Shevat Seder

 Poster2_www[english below]

„Każda cząstka szaty roślinnej świata śpiewa i tchnie boskim Sekretem Stworzenia”
— 
Rav Kook

„Istnieją pewne olamot (światy), do których można dotrzeć za pomocą muzyki”
— 
Rabin Matityahu Glazerson

Beit Kraków i Teatr Żydowski w Krakowie zapraszają na muzyczno-mistyczny wieczór perfomatywny* z okazji święta Tu B’Szewat (Nowy Rok Drzew). W cenie biletu nowatorskie kompozycje muzyczne, podróż do duchowego świata Kabały oraz poczęstunek z wina i tradycyjnych izraelskich owoców.

Dla członków Stowarzyszenia Beit Kraków wstęp wolny – prosimy w miarę możliwości o zgłoszenie obecności do czwartku 21 Stycznia.
 
Pozostałe osoby  zapraszamy do emailowej i telefonicznej rezerwacji: kontakt@beitkrakow.org lub +48 502 304 970 Więcej informacji na naszej stronie www.beitkrakow.org

A tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o symbolice sederu , o sefirot (aspektach Boga), czy arba olamot (kabalistycznej strukturze świata duchowego) zapraszamy na wykład otwarty Rabin Tanyi Segal. Wykład odbędzie się 24.01.2016 o g. 17.00 w Żydowskim Muzeum Galicja. Wstęp Wolny.

Chag Sameach i do zobaczenia!

* widowisko muzyczne inspirowane żydowskimi melodiami i tradycyjnymi świątecznymi teksami źródłowymi, wraz z poczęstunkiem i przy udziale publiczności

logos

 

„Every part of the vegetable world is singing a song and breathing forth a secret of the divine mystery of the Creation.”  
— Rav Kook

„There are certain olamot (worlds), which can be reached with music”   
— 
Rabbi Matityahu Glazerson

Beit Kraków Jewish Community and The Jewish Theatre in Krakow are honored to invite everyone, who is interested in the Jewish past, presence and future to a performative, inclusive, interactive ritual, i.e. a musical approach to a Kabbalistic Seder in Poland. As part of the Tu B’Shevat experience we will provide innovative contemporary Jewish music, deep spiritual experiences and a traditional choice of Israeli fruits and wine. Information & reservations: kontakt@beitkrakow.org

And for those of you who would like to learn more about the symbolism of a Tu B’Shevat Seder (a ritual holiday meal), about sefirot (aspects of G-d), or the arba olamot (the kabbalistic structure of the spiritual world) come to the open lecture by Rabbi Tanya Segal, which will take place on 24.01.2016 in the Galicia Jewish Museum at 5 pm. Admission Free.

Chag Sameach!

logos

 

joasia_tubszewat

Dzień Dobry TVN – w świecie Judaizmu

Zapraszamy do oglądania – Krótkie rozmowy na temat Judaizmu z rabinami i innymi ważnymi osobami społeczności Żydowskiej Krakowa:

„Jedną z religii spotykanych w Polsce jest judaizm. Dziennikarka Dzień Dobry TVN Katarzyna Olubińska postanowiła zapoznać się z jego głównymi założeniami. W tym celu odwiedziła krakowski Kazimierz, gdzie przed ostatnią wojną mieściło się dwieście domów modlitwy, a obecnie siedem. Spotkała się ta m.in. z jedyną w Polsce kobietą-rabinem Tanyą Segal. Jaka jest rola kobiety w judaizmie?”  ( Dzień Dobry TVN 29.12.2015)

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-swiecie-judaizmu,189573.html

wswiecie_judizmu3