Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/redirect-post/redirect-post.php:26) in /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 395

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/redirect-post/redirect-post.php:26) in /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 396

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/redirect-post/redirect-post.php:26) in /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 398
BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Beit Kraków - ECPv5.16.3.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Beit Kraków X-ORIGINAL-URL:https://www.beitkrakow.org X-WR-CALDESC:Wydarzenia dla Beit Kraków BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20220327T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20221030T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20220115T103000 DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20220115T113000 DTSTAMP:20220818T032949 CREATED:20220114T070742Z LAST-MODIFIED:20220114T070742Z UID:10969-1642242600-1642246200@www.beitkrakow.org SUMMARY:Szacharit Szabat Beszalach @ Zoom. Hebrajski\, Polski\, Czeski DESCRIPTION:Członków i przyjaciół Beit Kraków\, którzy chcieliby dołączyć do naszych zoomowych Szabatów (Kabalat Szabat 19:00\, Szacharit 10:30 i Studiowanie 13:00) prosimy o kontakt z kontakt@beitkrakow.org lub bezpośrednio telefonicznie do rabin Tanya Segal. Spotkania są interaktywne i przeznaczone dla aktywnie uczestniczących w modlitwie i studiowaniu. Spotkania nie będą publikowane\, za wyjątkiem draszy rabina i fragmentów modlitw (do celów edukacyjnych)\, rozmowy uczestników nie są rejestrowane. Modlitwy i studiowanie w j. hebrajskim i polskim z tłumaczeniem na czeski. \n——\nMembers and friends of Beit Kraków who would like to join our zoom Shabbats (Kabbalat Shabbat 19:00\, shacharit 10:30\, and studying 1PM) please contact kontakt@beitkrakow.org or directly by phone Rabbi Tanya Segal. Meetings are interactive and dedicated to those who actively participate in prayer and study. Meetings will not be published\, except for the rabbi’s drashot and fragments of prayers. The participants’ conversations are not recorded. Prayers and study in Hebrew and Polish with translation into Czech. URL:https://www.beitkrakow.org/event/szacharit-szabat-beszalach-zoom-hebrajski-polski-czeski/ LOCATION:on-line ORGANIZER;CN="Beit%20Krak%C3%B3w":MAILTO:kontakt@beitkrakow.org END:VEVENT END:VCALENDAR