Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/redirect-post/redirect-post.php:26) in /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 372

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/redirect-post/redirect-post.php:26) in /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 373

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/redirect-post/redirect-post.php:26) in /home/beyond2/ftp/beitkrakow.org/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/iCal.php on line 375
BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Beit Kraków - ECPv5.9.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Beit Kraków X-ORIGINAL-URL:https://www.beitkrakow.org X-WR-CALDESC:Wydarzenia na Beit Kraków BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210619T103000 DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210619T120000 DTSTAMP:20210920T004106 CREATED:20210618T105106Z LAST-MODIFIED:20210618T105106Z UID:10686-1624098600-1624104000@www.beitkrakow.org SUMMARY:Szacharit Szabat Chukat (@zoom). Hebrajski\, Czeski\, Polski. Prowadzenie: Rabin Tanya Segal DESCRIPTION:Członków i przyjaciół Beit Kraków\, którzy chcieliby dołączyć do naszych zoomowych Szabatów (Kabalat Szabat 19:00\, Szacharit 10:30 i Studiowanie 12:30) prosimy o kontakt z kontakt@beitkrakow.org lub bezposrednio telefonicznie do rabin @Tanya Segal. Spotkania są interaktywne i przeznaczone dla aktywnie uczestniczących w modlitwie i studiowaniu. Spotkania nie będą publikowane\, za wyjątkiem draszy rabina i fragmentów modlitw (do celow edukacyjnych)\, rozmowy uczestników nie są rejestrowane. Modlitwy i studiowanie w j. hebrajskim i polskim z tłumaczeniem na czeski. \n——\n\n\n\n\nMembers and friends of Beit Kraków who would like to join our zoom Shabbats (Kabbalat Shabbat 19:00\, shacharit 10:30\, and Torah study 12:30) please contact kontakt@beitkrakow.org or directly by phone Rabbi @Tanya Segal. Meetings are interactive and dedicated to those who actively participate in prayer and study. Meetings will not be published\, except for the rabbi’s drashot and fragments of prayers. The participants’ conversations are not recorded. Prayers and study in Hebrew and Polish with translation into Czech. URL:https://www.beitkrakow.org/event/szacharit-szabat-chukat-zoom-hebrajski-czeski-polski-prowadzenie-rabin-tanya-segal/ LOCATION:on-line ORGANIZER;CN="Beit%20Krak%C3%B3w":MAILTO:kontakt@beitkrakow.org END:VEVENT END:VCALENDAR