Refleksja – Niezwykłe Miejsce Pamięci | Rabbi’s Reflection – Unique Memory Site

Niewiele osób wie, że w cieniu wielkich uroczystości upamiętniających z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu organizowane są także spotkania w miejscach do niedawna owianych zupełnie zasłoną milczenia. |
Few people know that in the shadow of great commemorations of the International Holocaust Remembrance Day, other meetings take place in the memory sites which until recently were shrouded in a veil of complete silence.

Read More