Midrasz Lab II – Wprowadzenie | Midrash Lab – Introduction

Podczas całonocnego studiowania w Tikkun Leil Shavuot (5772/2012) zapoznaliśmy się z nowym projektem Midrasz Lab II słuchając wykładu Michała Pal’ko dotyczącego jego kompozycji – muzycznego midrasza „Maase Bereshit”.

During Tikkun Leil Shavuot (5772/2012) we had a chance to be introduced to new project Midrash Lab II, when listening to Michal Pal’ko lecture about his composition – musical midrash „Maase Bereshit”.

Plakat_final_web

 

JCC Kraków, ul. Miodowa 24, g. 20.30

20.30 – “Chamisza Chumszej Tora” (Rabin Tanya Segal)

22.00 – Nigun Lejl Szawuot – Kabbalat Hag  (Rabin Tanya Segal i Michał Pal’ko)

22.30 – “Maase Bereszit” – muzyczny midrasz | musical midrash (Michał Pal’ko)

Młody kompozytor podzieli się z nami swoim procesem twórczym przy tworzeniu kompozycji “Klez-ve-shit” w oparciu o fragment Tory “Bereshit Bara…”. Zaprezentuje nagranie swojej kompozycji w wykonaniu studentów z Akademii Muzycznej w Krakowie |
The young composer sharing the creative process of his work  with the Tora fragment “Be-reshit Bara…”  with the presentation of the composition “Klez-ve-Shit” by the orchestra of the Music Academy of Krakow.

00.00 ”Jehuda ha-Lewi o Torze ustnej.” Studiowanie fragmentu “Kuzari” | “Jehuda ha-Levi about the oral Torah” Studying of a fragment from the “Kuzari” Book (Maciej Stroinski)

01.15  ”Całą drogą, którą wskazał wam Wiekuisty, Bóg wasz, postępujcie…”  (Dwarim 5:30) Midrash Aseret ha-Dibrot w odniesieniu do fragmentów w Torze  | “Ye shall walk in all the way which the Lord, your God hath commanded you” (Dvarim 5:30) Midrash Aseret ha-Dibrot in relation to the fragments in the Torah (Rabin Tanya Segal)

02.15– przerwa na posiłek | food break

03.00  ”Wywędrował wtedy niejaki mąż z Beithlechem w Judei…” (Ruth 1:1) Motyw ha-halicha w Megilat Ruth – spacer nocą po Kazimierzu | “So a man from Bethlehem in Judah (…) went to live for a while in the country of Moab” Motif of ha-halicha in Megilat Ruth – a walk in Kazimierz by night (Małgorzata Stypuła, Rabin Tanya Segal)

04.00 – Beit Midrasz Zohari: “Tora pisana i Tora ustna w Kabale” | Beit Midrash Zohari: “The written Torah and the Oral Torah in the Kabbalah” (Rabin Tanya Segal)

5.00 – przerwa na kawę | coffee brake

5.30 – Muzyczne powitanie wschodu słońca | Musical welcome of the sunrise