Muzyczny Mirasz „Szirat HaJam” | Musical Midrash „Shirat HaYam”

Pesach5773_web_konik

W tym roku (5773/2013) wzięliśmy udział w uroczystym Sederze Pesachowym  przy akompaniamencie wolnej i wyzwalającej muzyki. Usłyszeiśmy premierowe wykonanie muzycznego midraszu pt. “Szirat Ha-Jam” skomponowanego, specjalnie na tę okazję przez Michał Pal’ko, w ramach projektu Midrasz Lab.

This year (5773/2013) we had a festive Pesach Seder accompanied by truly free and liberating music. We heard a premiere of a musical midrash entitled “Shirat Ha-Yam” composed, especially for this occasion, by Michal Pal’ko, as part of the Midrash Lab project.