Newsletter BK | BK Newsletter (2009-2019)

Ciekawskich zapraszamy do zapoznania się z historią naszej działalności poprzez nasze newslettery.

Staramy się aby nasz newsletter był źródłem rzetelnych informacji. Newsletter jest wielokrotnie sprawdzany, a na końcu zatwierdzany przez rabina. Zapraszamy do zapisania się na Newsletter BK!

For those who are curious about details of our history, we recommend reading our past newsletters! All in Polish and English.

We are committed to make our newsletter be a source of reliable information. Before sending the newsletter is checked and approved by the rabbi. We invite you to subscribe to the BK Newsletter!