Midrash Lab 3

 
 
[english below]
 
W tej edycji projektu „Midrasz Lab 3: Aseret HaDibrot” skupimy się na nauce fragmentów  Tory  i Midraszy dotyczących „Aseret HaDibrot” (10 Przykazań) i podejmiemy wyzwanie stworzenia pięciu artystycznych midraszy. 
 
Na trzecią edycję projektu Midrasz Lab złoży się 5 części edukacyjnych, podczas których w ramach sesji edukacyjnych będziemy studiować oryginalny tekst Dziesięciu Przykazań, a także teksty toważyszące i rozmaite interpretacje zaczerpnięte z żydowskiej Tradycji. Kulminacją każdej części edukacyjnej będzie Artystyczne Laboratorium, w wyniku którego powstanie midrasz (interpretacja) artystyczny jak np. spektakl lalkowy dla dzieci na temat Dziesięciu Przykazań czy instalacja artystyczna łącząca malartwo i słowo oraz współczesny muzyczny midrasz będący opracowaniem tradycji lamentacji. To wszystko już w nadchodzącym roku.
 
Do projektu  zapraszamy  wszystkich zainteresowanych  tematem  oraz  artystów zainteresowanych poznaniem nowatorskiej techniki interpretacji tekstów  biblijnych.
 

The Midrash Lab Project – 3rd edition – is supported by: The Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, The Jewish Hummanitarian Fund and The American Joint Distribution Committee.

JDC_PINCUS

New (3rd) Edition  of the Project Midrash Lab coming soon (2016)!

The third edition of our Midrash Lab project aims to increase Jewish literacy while promoting a creative engagement with the classical text. The success of the previous editions clearly demonstrated a need for alternative/innovative educational models in the Jewish community. The project combines a deep understanding of traditional Jewish text with an original, personal interpretation that reflects the state of consciousness of the reemerging Polish-Jewish community.In the upcoming Midrash Lab 3 year we will organize 5 educational segments, composed of educational sessions during which we will deepen our knowledge of the source text of the Ten Commandments as well various commentaries and relevant texts from the Jewish Tradition. Each segment will culminate in an Artistic Laboratory, during which will focus on creating an artistic expression of what we have learnt (art midrash). The midrashim planned for this year include:  an educational play for children (puppet show) about Aseret HaDibrot, an art installation employing various art disciplines or a modern musical rendition of traditional kinot. All this in the upcoming year, we hope to see you there!

 
 
 Z poprzednich edycji Projektu Midrasz Lab:
From previous edition of the Midrash Lab Project:
 

ml_p7_2
Midrasz Lab I: [Foto Lab – Pieśń nad Pieśniami ] – Anna Zakrzewska wyjaśniała nam podstawowe zasady kompozycji i perspektywy | Midrash Lab I: [Photo Lab – Song of Songs] Anna Zakrzewska explained the basic principles of composition and perspective 

 

ml_p8_1

Midrasz Lab I: [Foto Lab – Pieśń nad Pieśniami] – To jest ilustracja metody Labu – połączenia studiowania klasycznych tekstów poprzez sztukę współczesną: pod spodem Pieśni nad Pieśniami, na górze – notatki doryczące zasad kompozycji i perspektywy | Midrash Lab I: [Photo Lab – Song of Songs] This is an illustration of the Lab method of connecting the study of classical text with modern art: underneath the text of Shir HaShirim, on top: notes about principles of photo composition   

 

ml2_mp_scenography 

[„Megilat Polin” – finał projektu Midrasz Lab II] – prace powstałe w trakcie trwania projektu Midrasz Lab I i II zostały użyte jako elementy przedstawienia Teatru Midraszowego „Megilat Polin”, prezentowanego na zakonczenie projektu, podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. W tle widać zdjęcia zrobione podczas Foto Labu „Pieśn nad Pieśniami” | [„Megilat Polin” – presentation day Midrash Lab II] artworks created during the ML I i II project were used as components in Midrash Theatre performance „Megilat Polin” presented on Jewish Cultural Festival in Krakow.

 

tbsz_asia

Midrasz Lab II: Seder Tu B’Szewat 5773 – Muzyczny Midrasz ABJA | 
Midrash Lab II: Tu B’Shevat Seder 5773 – Musical Midrash ABYA 

 

 

 

The Midrash Lab Project – 3rd edition – is supported by: The Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, The Jewish Hummanitarian Fund and The American Joint Distribution Committee.

 


JDC_PINCUS
 

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków