Konwersja na Judaizm | Conversion to Judaism

Informujemy, że uczestnicy poprzedniego kursu konwersji stanęli przed Beit Dinem w grudniu 2017 i otrzymali certyfikaty konwersji.  

Osoby zainteresowane rozpoczęciem procesu konwersji lub (tez z innych powodów) zainteresowane uczestnictwem w wykładach ze „Wstępu do Judaizmu” prosimy o kontakt na adres email: kontakt@beitkrakow.org

Beit Kraków prowadzi kurs konwersji na Judaizm pod auspicjami Centrum Judaizmu Postępowego w Krakowie.

Osoby związane ze społecznością postępową Beit Kraków mają możliwość uczestniczenia w programie przygotowującym do konwersji prowadzonym przez Rabin Tanyę Segal, ordynowaną przez Hebrew Union College w Jerozolimie. Kandydat, który z sukcesem ukończy kurs konwersji, staje przed Beit Dinem (Sądem Rabinackim), który podejmuje decyzję w sprawie konwersji.

Konwersje w Beit Kraków są prowadzone według izraelskiego programu nauczania i doświadczenie pokazuje, że proces ten trwa w polskich realiach minimum 2 lata (a często dużo więcej). Od początku działalności dbamy o to aby proces konwersji nie budził żadnych zastrzeżeń, w związku z tym nie prowadzimy tzw.”szybkich konwersji”, czy też konwersji w trybie „na odległość”, a osoba przystępująca do konwersji w Beit Kraków nie może być członkiem kościoła czy organizacji religijnej innego wyznania.

Dbamy też aby konwersje były uznawane przez organizacje ruchu postępowego/reformowanego na świecie (takie jak World Union for Progressive Judaism, The Israel Movement for Progressive Judaism, URJ itd.) 

Kurs konwersji prowadzony jest dla osób, które chcą stać się żydami, prowadzić żydowski tryb życia i w pełni uczestniczyć w życiu żydowskiej społeczności. Dbamy też o to aby osoba dokonująca konwersji nie miała kłopotów, jeżeli w jakimiś momencie swojego życia zdecyduje się na Aliję do Izraela. W ciągu ostatnich 12 lat w Beit Kraków 3 razy odbyło się posiedzenie Sądu Rabinackiego (Beit Din) na którym rozpatrywano sprawy konwersji (2011 i 2014 Beit Din Europejski i w 2017 Beit Din Polski). W sumie w tym czasie konwersję przeszło 21 osób, z których jedna dokonała Aliji.

Należy pamiętać, że mimo to, że konwersje postępowe są uznawane są przez Państwo Izrael w ramach prawa powrotu, jednak wprzypadku dokonywania Aliji każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Cały proces konwersji jest wtedy weryfikowany (m.in. czas jego trwania, relacje ze społecznością, w której dokonano konwersji, opinia rabina prowadzącego, certyfikat Beit Din).

Dla osoby, która zdecyduje się przystąpić do procesu konwersji, pierwszym krokiem jest umówienie się na rozmowę z rabinem prowadzącym kurs konwersji w Beit Kraków – Rabin Tanyą Segal. Celem spotkania jest poznanie intencji, motywacji i ogólnej informacji o potencjalnym kandydacie, a także zapoznanie kandydata ze wszystkimi warunkami kursu.

Dopiero po spotkaniu z Rabinem kandydat może zostać formalnie zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie „Chagei Israel” (Krąg Roku Żydowskiego), który jest wstępem programu konwersji. Po zakończeniu tego kursu wstępnego i po pozytywnej kwalifikacji przez rabina osoba zainteresowana może formalnie rozpocząć sam proces konwersji.

W trakcie kursu “Chagei Israel” (minimum rok, 20 sesji edukacyjnych) obowiązkowa jest obecność kandydata na obchodach wszystkich świąt w społeczności Beit Kraków i na wszystkich lekcjach dotyczących każdego ze świąt. Kurs “Chagei Israel” kończy się egzaminem, po którego zdaniu kandydat może zostać zakwalifikowany przez rabina na Kurs Konwersji.

Kurs Konwersji obejmuje tematy: Historia, Filozofia, Teologia, Tradycja, Podstawy języka Hebrajskiego, klasyczna literatura żydowska (TaNaCh, Talmud, Literatura Midraszowa, Responsa etc.), Kultura Żydowska. W trakcie procesu konwersji obowiązkowe jest zaangażowanie w życie społeczności, obecność na wszystkich zajęciach i obchodach świąt.

Ukończenie programu konwersji zależy od zaangażowania kandydata w same zajęcia (obecność, zadania domowe, egzaminy), a także od uczestnictwa w życiu społeczności i jest niezależną decyzją Rabina prowadzącego kurs. Pomyślne ukończenie programu konwersji zwieńczone jest w przypadku mężczyzn rytuałem Brit Mila (obrzezanie), i dla wszystkich kandydatów spotkaniem z Beit Dinem. Jeśli Beit Din podejmie pozytywną decyzję, kandydat dokonuje twila – zanurzenia w mykwie i otrzymuje certyfikat konwersji.

Kurs konwersji nie jest dotowany i uczestnik sam ponosi koszty związane ze swoim uczestnictwem. Po dwóch pierwszych zajęciach kursu “Chagei Israel” (opłata przed zajęciami) należy opłacić z góry pozostałe 18 lekcji.

  • opłata za sesje edukacyjne z rabinem (ok. 3-4h, 110zł za każdą sesję),
  • opłata za uczestnictwo w świętach i wydarzeniach społeczności (standardowa cena biletu),
  • egzaminy (w zależności od charakteru egzaminu),
  • konsultacje indywidualne (w zależności od poświęconego czasu),
  • koszty zakupu podstawowej literatury do domu,
  • koszty związane z obrzezaniem,
  • koszty związane z Beit Dinem.