Pinchas – פִּינְחָס

Możemy zgodzić się, że kobiety, które wyszły z Egiptu będą miały zakorzenione w swojej psychice poczucie niewolnictwa. Możemy uznać, że nawet te, które urodziły się już poza niewolą będą milczeć i poddadzą się prawu, które faworyzuje mężczyzn. Możemy postawić się na miejscu kobiet, które prowadzą życie we wnętrzu własnego namiotu, w bezpiecznej strefie, znają swoje miejsce w obozie i pozostają poza zasięgiem wzroku. Ale możemy także postawić się na miejscu córek Celofchada i z przerażeniem stwierdzić, że śmierć ojca nie jest tylko rodzinną tragedią. Że pięć młodych kobiet nie tylko…

Read More

Balak – בָּלָק

„I podniósł Bileam oczy swoje, i zobaczył Israela rozłożonego według pokoleń swoich, i przyszełd nań duch B_ży: […] Jakże piękne namioty twoje Jakóbie, siedziby twoje Israelu!” (Bamidbar 24:3,5) Rabin Jochanan interpretuje te słowa, mówiąc, że nie należy budować domu tak, aby drzwi wejściowe otwierały się naprzeciw drzwi sąsiada. Bileam kiedy spoglądał na rozstawione namioty Izraela  jego oczom ukazał się misterny plan urbanistyczny w  postaci namiotów rozstawionych tak, że wejście do jednego nie było naprzeciw wejścia do drugiego. Wszyscy członkowie narodu nie tylko wiedzieli jak ustawić się naokoło przybytku, ale wiedzieli…

Read More

Chukat – חֻקַּת

„ Zatem podniósł Mojżesz rękę swoję, i uderzył w skałę buławą swą dwukrotnie – a wypłynęły wody obfite, i napił się zbór i dobytek jego. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza i Ahrona: „Za to, żeście nie zawierzyli Mi, aby uświęcić Mnie w oczach synów Izraela, przeto nie zaprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą oddaję im!” (Bamidbar 20:11-12) Rabin Ammi nauczał, że Tora umieszcza śmierć Miriam po rozdziale dotyczącym ofiary z czerwonej krowy nie bez powodu. Ponieważ tak jak zwierzę było warunkiem pojednania i dostąpienia błogosławieństwa, tak śmierć prorokini zapewnia przebłaganie…

Read More

Korach – קֹרַח

„I otworzyła ziemia paszczę swoję, i pochłonęła ich, i domy ich, i wszystkich ludzi Koracha i cały dobytek” (Bamidbar 16:32) Można zadać proste pytanie, co skłoniło Koracha do przeciwstawienia się Mojżeszowi? Midrasz odpowiadam, że Korach miał bardzo przyziemny, rodzinny problem. Mojżesz powołał na naczelnika rodu Kehatha Elicafana, syna Uzyela ( Bamidbar 3:30). Natomiast Korach był synem starszego brata Uzyela – Izhara. Tym samym miał pretensje to przywództwa, które w jego mniemaniu jemu własnie się należało. Dlatego Korach postanowił zniszczyć nie tylko reputację Mojżesza, ale także jego samego jako przywódcę [Midrasz…

Read More

Szlach-Lecha – שְׁלַח-לְךָ

„ I uspokajał Kaleb lud wzburzony na Mojżesza i rzekł: „Wnijść wnijdziemy, a zdobędziemy ją, bo podołać podołamy jej!” (Bamidbar 13,30) W tym tygodniu, w Parszy Szelach czytamy o tym jak naród żydowski obawia się ziemi do której prowadzi ich Mojżesz. I zamiast skoncentrować się na praktyce podboju i emocjach związanych z osiągnięciem celu i końca podroży, zaczynają myśleć, że to wszystko, to całe wyjście z Egiptu nie było dobrym pomysłem. Oddaleni o kilka dni marszu od celu, zastygają w niepokoju. Paraliżuje ich strach przed niewiadomą, tym co na nich czeka.…

Read More

Behaalotcha – בְּהַעֲלֹתְךָ

„I zamkniętą została Mirjam po za obozem przez siedem dni; lud zaś nie wyruszył, póki nie wróciła Mirjam” (Bamidbar 12:15)   W tym tygodniu czytamy o smutnej historii, króla wydarzyła się w trakcie podróży do Ziemi obiecanej. Miriam plotkowała ze z Aaronem na temat swojego brata, przywódcy i lidera. B_ska reakcja była natychmiastowa. Miriam za swój grzech plotkowania i obmowy została ukarana trądem i musiała opuścić obóz Izraela na czas oczyszczenia, czyli 7 dni. Według Ramnana jest to historia, którą każdy z nas powinien nie tylko pamiętać, ale i codziennie…

Read More