Rosz Haszana 5780 | Rosz Hashanah 5780 & News

[English Included] Zapraszamy wszystkich na Otwarty Wieczór Rosz Haszana oraz kidusz 29.09.2019 (niedziela) o g.19:00. Modlitwy w postępowym formacie poprowadzi Rabin Tanya Segal. (…) W tym roku wzbogacimy obchody Wielkich Świąt o spojrzenie przez pryzmat sztuki teatralnej. Zapraszamy na spektakl pt.”Monolog(i) Kobiety” 28.09.2019 (sobota) g.19:00, na podstawie prozy Hanocha Levina, dotykający pytań o relacje między nami, empatię i wrażliwość, zadawanych przez nas w okresie refleksji miesiąca Elul i Wielkich Świąt. Spektakl pełen jednocześnie inspirującej i przerażającej kontrowersji uczuć.

Read More