Konwersja na Judaizm | Conversion to Judaism

Informujemy, że uczestnicy poprzedniego kursu konwersji stanęli przed Beit Dinem w grudniu 2018 i otrzymali certyfikaty konwersji.  Obecnie trwa nabór grupy konwersji, która rozpocznie zajęcia w 1-szym kwartale 2018 roku.

Osoby zainteresowane konwersją prosimy o kontakt na adres email: kontakt@beitkrakow.org

Beit Kraków prowadzi kurs konwersji na Judaizm w nurcie postępowym (reformowanym) pod auspicjami Centrum Judaizmu Postępowego w Krakowie. Konwersje dokonane w naszej społeczności uznawane są przez organizacje ruchu postępowego (reformowanego) na Świecie (takie jak World Union for Progressive Judaism, The Israel Movement for Progressive Judaism, URJ itd.) i przez Państwo Izrael (prawo powrotu). Beit Kraków oferuje możliwość uczestniczenia w programie przygotowującym do konwersji prowadzonym przez Rabin Tanyę Segal, ordynowaną przez Hebrew Union College w Jerozolimie. Kandydat, który z sukcesem ukończy kurs konwersji, staje przed Beit Dinem (Sądem Rabinackim), który podejmuje decyzję w sprawie konwersji.

Pierwszym krokiem jest umówienie się na rozmowę z rabinem prowadzącym kurs konwersji w Beit Kraków – Rabin Tanyą Segal. Celem spotkania jest poznanie intencji, motywacji i ogólnej informacji o potencjalnym kandydacie, a także zapoznanie kandydata ze wszystkimi warunkami kursu.

Dopiero po spotkaniu z Rabinem kandydat może zostać formalnie zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie „Chagei Israel” (Krąg Roku Żydowskiego), który jest wstępem programu konwersji.

W trakcie kursu “Chagei Israel” (minimum rok, 20 lekcji) obowiązkowa jest obecność kandydata na obchodach wszystkich świąt w społeczności Beit Kraków i na wszystkich lekcjach dotyczących każdego ze świąt. Kurs “Chagei Israel” kończy się egzaminem, po którego zdaniu kandydat może zostać zakwalifikowany przez rabina na Kurs Konwersji.

Kurs Konwersji obejmuje tematy: Historia, Filozofia, Teologia, Tradycja, Podstawy języka Hebrajskiego, klasyczna literatura żydowska (TaNaCh, Talmud, Literatura Midraszowa, Responsa etc.), Kultura Żydowska. W trakcie Kursu Konwersji obowiązkowe jest zaangażowanie w życie społeczności, obecność na wszystkich zajęciach i obchodach świąt.

Ukończenie programu konwersji zależy od zaangażowania kandydata w same zajęcia (obecność, zadania domowe, egzaminy), a także od uczestnictwa w życiu społeczności i jest suwerenną decyzją Rabina prowadzącego kurs. Pomyślne ukończenie programu konwersji zwieńczone jest w przypadku mężczyzn rytuałem Brit Mila (obrzezanie), i dla wszystkich kandydatów spotkaniem z Beit Dinem. Jeśli Beit Din podejmie pozytywną decyzję, kandydat dokonuje twila – zanurzenia w mykwie i otrzymuje certyfikat konwersji.

Kandydat sam ponosi koszty związane z jego uczestnictwem. Po dwóch pierwszych zajęciach kursu “Chagei Israel” (opłata przed zajęciami) należy opłacić z góry pozostałe 18 lekcji. 

  • opłata za lekcje (110zł za każdą lekcję),
  • opłata za uczestnictwo w świętach i wydarzeniach społeczności (standardowa cena biletu),
  • egzaminy (w zależności od charakteru egzaminu),
  • konsultacje indywidualne (w zależności od czasu),
  • koszty zakupu podstawowej literatury do domu,
  • koszty związane z obrzezaniem,
  • koszty związane z Beit Dinem.