Wieczór Tisz’a Be’Aw | Evening of the 9th of Av 5779

Zapraszamy na Wieczór Tisza BeAw 5779, który odbędzie się w jednej z najstarszych krakowskich synagog – Synagodze Wysokiej, w sobotę 10.08.2019 o g.19:30. Informacje i Rezerwacje: kontakt@beitkrakow.org Bilety 20PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych do zakupu przed wejściem lib on-line.   Materiały Edukacyjne na stronie: http://jewishtheatrefestival.pl/e-study/9av/ „Pamięć o zniszczeniu Świątyni jest wyryta w świadomości narodu żydowskiego i skłania nas co roku do stawiania nie łatwych pytań na temat sprawiedliwości Boskiego sądu, życia i śmierci, prawdy i sedna wiary… Prywatna żałoba człowieka w Tisz’a Be’Aw dotyka punktu połączenia między jednostką a społeczeństwem…

Read More