Linki

Żydowskie Muzeum Galicia | Galicia Jewish Museum

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by oddać hołd ofiarom Holokaustu i ukazać żydowską kulturę polskiej Galicji z nowej perspektywy. Poprzez wystawy, wydarzenia kulturalne, programy edukacyjne, także te skierowane do społeczności lokalnej, muzeum stara się zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości.

The Galicia Jewish Museum, Kraków, exists to commemorate the victims of the Holocaust and celebrate the Jewish culture of Polish Galicia, presenting Jewish history from a new perspective. Through exhibitions and cultural events, educational outreach and community programmes, the Museum works to challenge the stereotypes and misconceptions typically associated with the Jewish past in Poland and to educate both Poles and Jews about their own histories, whilst encouraging them to think about the future.

www.galiciajewishmuseum.org

Światowa Unia Judaizmu Postępowego (WUPJ) | World Union for Progressive Judaism

WUPJ jest międzynarodową organizacją „parasolową” zrzeszającą społeczności żydowskie na całym świecie identyfikujące się z nurtem reformowanym (liberalnym, postępowym) lub rekonstukcjonistycznym. Należy do niej około 1200 kongregacji (1.7 miliona członków) w ponad 40 krajach.

WUPJ is the international umbrella organization of the Reform, Liberal, Progressive and Reconstructionist movements, serving 1,200 congregations with 1.7 million members in more than 40 countries.

www.wupj.org

Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) | Jewish Community Center

Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) w Krakowie jest tętniącym życiem miejscem, centrum edukacyjnym, kulturalnym i głównym punktem spotkań lokalnej społeczności. JCC jest organizacją, która w swoim założeniu, ma wychodzić naprzeciw sygnalizowanym potrzebom lokalnej społeczności. W tym celu zajmuje się realizacją różnorodnych projektów skierowanych do poszczególnych grup tworzących krakowską społeczność żydowską. Centrum jest miejscem umożliwiającym spotkanie różnych jej przedstawicieli, zarówno osób starszych, młodzieży jak i dzieci i ich rodzin, mieszkańców Krakowa i turystów choćby podczas cotygodniowo organizowanych kolacji szabatowych. Wszyscy maja okazję uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych czy też religijnych.

The Jewish Community Centre in Krakow is a vibrant and living place, an educational and cultural centre, and the main meeting place for the local community. The JCC is an organization that serves the needs of the local community. In this goal, the JCC engages itself in the realization of various projects geared towards specific groups within the Jewish Community of Krakow. The Centre is a place that allows various groups and their representatives to meet, older people, younger people, children and their families, as well as inhabitants of Cracow and tourists-at the very least during our weekly Sabbath dinners. Everybody has the opportunity to take part in the fruition of our religious, educational and community projects.

www.jcckrakow.pl

Wirtualny Sztetl | Virutal Shtetl

Wirtualny Sztetl to nowy portal informacyjno-społecznościowym o historii i kulturze żydowskiej. Można na nim znaleźć informacje o historii i współczesności Żydów w Polsce, mapy oraz informacje o synagogach i cmentarzach żydowskich, bazę noclegową i trasy wycieczek a także tysiące zdjęć.

Virtual Shtetl is a new informational portal devoted to the Jewish history and culture. It contains both historical and contemporary information about Jews in Poland, maps and informations about synagogues and cemeteries, tourist routs and thousands of photographs.

www.sztetl.org.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy” | International Film Festival „Jewish Mofifs”

Coroczny festiwal filmowy poświęcony narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów.

Annual film festival devoted to the Jewish people, their traditions and national and cultural identity, history and contemporary life.

www.jewishmotifs.org.pl