Magda Rubenfeld Koralewska

magdaAbsolwentka wydziału informatyki UJ, z zawodu grafik komputerowy. Magda działa we władzach społeczności żydowskich od prawie dekady, od sześciu lat na stanowisku Prezesa Postępowych Społeczności Żydowskich. W roku 2009 była jednym z współzałożycieli Beit Kraków, pierwszej postępowej społeczności żydowskiej w Krakowie (i drugiej takiej w Polsce), założonej po około 65-letniej próżni pozostałej po Zagładzie i jarzmie komunizmu. Obok budowania społeczności, Magdę interesują zagadnienia zmian społecznych na skrzyżowaniu edukacji i sztuki. Zainicjowała szereg projektów kulturalnych i artystycznych, m.in. projekt Midrasz Lab (jako producent), który stawia sobie za zadanie podniesienie poziomu znajomości żydowskich tekstów wśród uczestników, przy jednoczesnym inspirowaniu współczesnej i nowoczesnej sztuki żydowskiej w Polsce; także przy projekcie Żyd Niemalowany (jako kurator, designer) prezentującym XIX-wieczną historię polskich żydów poprzez sztukę. W 2011 roku dołączyła do zespołu Festiwalu Nowej Muzyki Żydowskiej (jako wiceprezes), realizującego zadanie budowania twórczej i odważnej (nawet radykalnej) sceny nowej muzyki żydowskiej w Polsce. Współpracuje także na stałe z Teatrem Midraszowym w Krakowie oraz z kanadyjskim Teatrem Selfconscious, jako producent.

www.bohomaz.eu