Studiowanie Midrasz Zohar (począwszy od Szabat Bereszit) | Midrash Zohar (from Shabbat Bereshit)

Drodzy Państwo, począwszy od tego tygodnia po nabożeństwie Kabalat Szabat i po kiduszu odbywać się będzie studiowanie midraszy z Zoharu do aktualnej parszy. Będą to spotkania dodatkowe względem cotygodniowego studiowania parszy, które od lat regularnie odbywa się po szacharicie w Szabat. Zajęcia prowadzone będą w języku Polskim z użyciem pojęć i terminologii hebrajskiej, od uczestników wymagana jest więć biegła znajomość tej terminologii i podstawowych zagadnień związanych z tradycyjnym studiowaniem. Studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal, autorka nowatorskiej pracy na Tel-Awiwskim Uniwersytecie na temat „Midrash Haneelam” w Księdze Zoharu.

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

Dear Friends, starting this week after Kabbalat Shabbat and kiddush there will be at Beit Kraków a study from Midrash Zohar to the current parsha. These will be meetings additional to the weekly study of the parsha, which has been regularly held on the Shabbat after Shacharit for a few years now. Classes will be conducted in Polish with the use of Hebrew terms and terminology, and participants are required to be familiar with this terminology and the basic topics related to the traditional study. Studying is conducted by Rabbi Tanya Segal, the author of an innovative academic thesis at Tel-Aviv University on the subject of „Midrash Haneelam” in the Book of Zohar.

Szabat Szalom and see you at Beit Krakow!

 

Important update from Beit Kraków (POLAND) | Ważna wiadomość nt. sytuacji prawnej w Beit Kraków

Szanowni Państwo, informujemy, że aktualny zarząd Beit Kraków, wybrany 2 lata temu na Walnym Zebraniu Członków 9.10.2016, został w tym tygodniu ujawniony (wpisany) w KRS po długiej procedurze sądowej. Osoby odwołane z zarządu tj. David T., Estera S., Karolina Ch. oraz Barry S. zostały wykreślone z wpisu.

 W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy stowarzyszenia office@beitkrakow.pl lub kontakt@beitkrakow.org lub pocztą tradycyjną.
 

Dear All, we would like to inform you that the current board of Beit Kraków, elected 2 years ago at the General Assembly Meeting on 9/10/2016, was revealed this week in the National Court Register (KRS) after a long court procedure. Names of people dismissed from the board, i.e. David T., Estera S., Karolina Ch. and Barry S. were removed from the register.

In case of any questions contact us directly at office@beitkrakow.pl or kontakt@beitkrakow.org or via traditional post.

גמר חתימה טובה  – Gmar Chatima Towa

הֲשִׁיבֵנוּ ה’ אֵלֶיךָ ונשוב חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם
[Hasziweinu Adonai Elecha wenaszuwa chadesz jameinu kekedem]

„Wróć nas do Siebie Wiekuisty, a wrócim, odnów dni nasze jak za dawna”
„Turn Thou us unto Thee, O LORD, and we shall be turned; renew our days as of old.”

 

Jom Kippur 5779 @ Beit Krakow:
Kol Nidre g.19:00, Szacharit g.10:30 – w Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17
Studiowanie, Czytanie Księgi Jona – Beit Midrasz – nasza przestrzeń edukacyjna
Neila 19:00 – miejsce będzie ogłoszone w poniedziałek.

Yom Kippur 5779 @ Beit Krakow:
Kol Nidre 7:00 p.m, Shacharit 10:30 a.m. in Center for Jewish Culture, Meiselsa Street 17
Torah Study, Reading Book of Yonah – Beit Midrash Reformi – educational space.
Neilah 7:00 p.m. – the place will be announced on Monday.

 

Rosz Haszana 5779   Krakow – Krnov
Dziękujemy!  Thank you!

Rosz Haszana 5779 @ Beit Kraków & Krnovska Synagoga

Szabat Szalom weGmar Chatima Towa!שבת שלום וגמר חתימה טובההשיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם[Hasziweinu Adonai Elecha wenaszuwa chadesz jameinu kekedem]"Wróć nas do Siebie Wiekuisty, a wrócim, odnów dni nasze jak za dawna"Centrum Kultury Żydowskiej – Center for Jewish Culture Krnovská Synagoga

Opublikowany przez Beit Kraków Piątek, 14 września 2018

 

Działalność edukacyjna i religijna społeczności jest możliwa wyłącznie dzięki wolontaryjnemu zaangażowaniu członków oraz darowiznom członków i przyjaciół Beit Kraków.

Funkcjonowanie Beit Midrasz (przestrzeni modlitewno-biurowo-edukacyjnej) – dzieki działalności fundacji Centrum Judaizmu Postępowego www.tempel.pl.

Educational and religious activities of the community are possible only thanks to the voluntary involvement of members and donations of members and friends Beit Krakow.

Functioning of Beit Midrasz (prayer and office-educational space) – thanks to the activities of the Center for Progressive Judaism Foundation www.tempel.pl.

 

Prosimy o darowizny z okazji Wielkich Świąt.  Please make donation for the community.

Erew Rosz Haszana 5779

Zapraszamy na Wieczór Rosz Haszana, powitanie Nowego Roku 5779 w niezwykłej przestrzeni byłego Beit Midraszu Bnei Emuna, który teraz jest siedzibą wyjątkowego Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica. Prowadzenie: Rabin Tanya Segal.
Organizatorzy: 
– Beit Kraków
– Centrum Judaizmu Postępowego www.tempel.pl
– Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica www.judaica.pl

Join us for Erev Rosh Hashana 5779 with Beit Krakow progressive Jewish community in extraordinary space of Beit Midrash Bnei Emuna, Meiselsa Street 17 which is currently home of an amazing organization – Center for Jewish Culture Judaica Foundation. 
The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

Organizers: Beit Krakow Jewish Reform Community, 
Center for Progressive and Reform Judaism www.tempel.pl
Center for Jewish Culture Judaica Foundation www.judaica.pl