Sprawa w KRS dotycząca wpisu nowego Zarządu Stowarzyszenia Beit Kraków | National Court Registry case about revealing in registry new elected Beit Krakow board

Beit Kraków – oficjalna informacja (.pdf) | Beit Kraków community update (.pdf)

 1. Postanowienie KRS z dn. 04.01.2017 [PDF] – Język Polski   |  
  Decision of National Court Register (KRS) 4 Jan 2017 [PDF] –  English Translation 
 2. Postanowienie o odmowie wpisu. Postanowienie z Uzasadnieniem PDF (Polish| Po Polsku)
  Registry decision to refuse to register new Board.
 3. Uchylenie postanowienia o odmowie wpisu (29.11.2017)
  Court decision to cancel the previous decision denying to register new Board
  Postanowienie wraz z uzasadnieniem PDF (Polish | Po polsku)