Sprawa w KRS dotycząca wpisu nowego Zarządu Stowarzyszenia Beit Kraków | National Court Registry case about revealing in registry new elected Beit Krakow board