Nie mam nic do choinki – rozmowa z Rabin Tanyą Segal, rozmawiał Paweł Smoleński

Kiedy wy w piątek siądziecie do wigilijnego stołu, Żydzi rozpoczną szabat. To symboliczne: świat jest różny, ale nasz wspólny Tanja Segal – Moskwianka z urodzenia, Izraelka z wyboru, obecnie mieszka w Krakowie. Jest pierwszą w Polsce kobietą rabinem (postępowej społeczności Beit Kraków), ale też reżyserką teatralną. Studiowała mistykę żydowską na uniwersytecie w Tel Awiwie. Oczy jasnozielone, burza drobno kręconych, miedzianych włosów. Rozmawiamy w kawiarni Żydowskiego Muzeum „Galicja” na krakowskim Kazimierzu; widzę czuprynę i twarz Tanji na tle ściany z surowej, czerwonej cegły. Opodal stoi duża, stalowa menora chanukija, na której…

Read More

Mistyczne motywy w liturgii Żydowskiej | Mistycal elements in Jewish liturgy

13-12-2010 (Poniedziałek | Monday ), g. 20:00, JCC, Miodowa 24 Zapraszamy do JCC na wykład rabin Tanji Segal o mistycznych elementach w liturgii żydowskiej na przykładzie pijutu „El Adon”. Prelekcja była prezentowana na tegorocznym Limudzie. Come to JCC to Rabbi Tanya’s lecture about the mistical elements in Jewish liturgy, with the focus on the „El Adon” piyut. The lecture was presented by Rabbi Tanya on Limmud this year. Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia

10-12-2010 (Piątek | Friday), g. 19:00, Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Powitajmy Szabat wraz z Rabin Tanją Segal w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja, gdzie mieszka pamięć o przeszłości i duch teraźniejszości. Po nabożeństwie jak zwykle zapraszamy na Kidusz. | Let’s welcome Shabbat with Rabbi Tanya Segal in the unique space of the Galicia Jewish Museum, where the memory of the past and the spirit of the present dwell together. After the service as always there will be Kiddush. Otwórzmy wspólnie wrota do żydowskiej tożsamości, kultury i dialogu. Let’s…

Read More