Mistyczne motywy w liturgii Żydowskiej | Mistycal elements in Jewish liturgy

13-12-2010 (Poniedziałek | Monday ), g. 20:00, JCC, Miodowa 24

Zapraszamy do JCC na wykład rabin Tanji Segal o mistycznych elementach w liturgii żydowskiej na przykładzie pijutu „El Adon”. Prelekcja była prezentowana na tegorocznym Limudzie.

Come to JCC to Rabbi Tanya’s lecture about the mistical elements in Jewish liturgy, with the focus on the „El Adon” piyut. The lecture was presented by Rabbi Tanya on Limmud this year.

Więcej informacji pod numerem: | More information at: 510 091 703

Podobne Wpisy | Related posts