Tisza B’Aw | Tisha B’Av

Zapraszamy na uroczyste obchody Szabat Chazon (Szabat Widzenia) oraz Tisza B’Aw,  w oprawie muzycznej Michala Pal’ko PROGRAM 27.07 (piątek), g.19.30: Muzyczny midrasz “Mayim…” oraz Obchody Szabat Chazon Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 MAIM (heb. woda) Kompozycja używa środków akustycznych wspartych o warstwę elektro-akustyczną, na której znajdują zarejestrowane originalne śpiewy synagogalne z rejonów dzisiejszego Jemenu oraz Izraela. Podbudowę tekstową kompozycji stanowią wybrane cytaty z Tory oraz Zoharu, które zostaną omówione szczegółowo z uczestnikami w ramach analizy źródłowej kompozycji w sobotę. Muzyczny midrasz uzupełnią też wizualizacje oscylujące wokół motywu wody. Najważniejszym powiązaniem…

Read More