Wielkie Święta (Jamim Noraim) w Beit Kraków | High Holidays (Yamim Noraim) in Beit Kraków

  Erew Rosz Haszana | Erev Rosh Hashana 16.09, 2012 (Niedziela | Sunday) 19:00 Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 Nadchodzący rok 5773 powitamy szofarem, miodem i jabłkami oraz okrągłą chałą symbolizującą cykliczność czasu. Zapraszamy do Żydowskiego Muzuem Galicja na świąteczne nabożeństwo, które poprowadzi Rabin Tanya Segal oraz słodki poczęstunek przygotowany przez członków naszej społeczności. Rosz HaSzana to Czas Szofaru, nawołującego nas do Teszuwy. To także Czas Pamięci o stworzeniu świata i naszych obowiązkach jako narodu wybranego. To wreszcie Czas Sądu bo ważą się nasze losy w nadchodzącym roku.   Zapraszamy do…

Read More