An Appeal to Aid Jewish Communities in Ukraine | Apel o pomoc dla społeczności Żydowskich na Ukrainie

Poniższy artykuł został wysłany w zeszły piątek w imieniu Światowej Unii Progresywnego Judauzmu. Na dole postu znajduje się link, przez który można składać dotacje i w ten sposób udzielić pomocy Żydowskim społecznościom na ukrainie w czasie kryzysu. The following was sent on Friday afternoon as an email on behalf of the World Union for Progressive Judaism. The bottom of this post includes a link to donate to help Jewish communities in Ukraine during this time of crisis. http://blogs.rj.org/blog/2014/02/24/an-appeal-to-aid-jewish-communities-in-ukraine/   TO MAKE A CONTRIBUTION, PLEASE GO TO: http://www.wupj.org/Contribute/Giving.asp IF USING A CREDIT…

Read More

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia 7.02.2014

Szabat Szalom! Shabbat Shalom!  שבת שלום ! szabat w Galicji | shabbat in Galicia 7 lutego 2014 (piątek) g. 19.00 | February 7th (Friday) 7.00 p.m. Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18) szacharit | shacharit 8 lutego 2014 (sobota) g. 10.30 | February 8th (Saturday) 10.30 p.m. będzie ogłoszone | will be announced

Read More