Program Beit Krakow na 24. Fesitwalu Kultury Żydowskiej | Beit Krakow during the 24th Jewish Culture Festival in Krakow

download_icon_32Program BK podczas 24. FKŻ w Krakowie (PDF) 
BK program during 24th FKŻ w Krakowie (PDF) 

Zapraszamy do brania udziału w organizowanych przez nas imprezach towarzyszących 24. krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej, który odbędzie się 27.06-06.07.2014. Informacje o naszym programie oraz biletach znajdują się poniżej.

We hope you join us during our events organized this year during the 24th Jewish Culture Festival in Krakow, which will take place 27.06-06.07.2014. Please find our program and information about ticket reservation and purchase below. 

[asection title=”Niggun Jam (warsztaty | workshop) *** 27 czerwca 2014 (Pią) g. 15.00 | June 29th (Fri) at 3.00 pm”]

NIGGUN JAM [warsztaty muzyczne | musical workshop]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 15.00-16.00
Język | Language: W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem angielskim) | In Polish (with English translation)
Bilety: 20 zł (ulgowy)/30 zł (normalny) | Tickets: 20 PLN (concession)/ 30 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

NiggunJam2014[PL] Poznaj tradycyjne niguny (pieśni bez słów) rodem z Galicji. W świat chasydzkich nigunów, które otworzą nam wrota do utraconego świata, wprowadzi nas muzyk i kompozytor Michał Pal’ko, specjalizujący sie w interpretowaniu dawnej muzyki żydowskiej poprzez współczesne gatunki muzyczne.  Chętnych zapraszamy także z własnymi instrumentami.

[EN] Discover traditional Galician niggunim (wordless songs). Our guide through the world of Chasidic niggunim, which will open for us the doors to the world that is here no more, will be musician and composer Michał Pal’ko, who specializes in interpreting ancient Jewish tunes through contemporary musical styles. We also welcome musicians with their own instruments.

[asection_end]

[asection title=”Muzyczny Szabat | Musical Shabbat *** 27 czerwca 2014 (Pią) g. 20.30 | June 27th (Fri) at 8.30 pm „]

MUZYCZNY SZABAT W GALICJI [Nabożeństwo Postępowe] | MUSICAL SHABBAT IN GALICIA [Reform Service]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 20.30-22.00
Kto | Who: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne) | Rabbi Tanya Segal (vocals, guitar) and The Mojše Band: Michal Paľko (cimbalon, vocals, furulya), František Kubiš (accordion, vocals, rhythmical toys), Lukasz Labusga (tuba, vocal, rhythmical toys)
Język | Language: Wydarzenie po polsku, angielsku i hebrajsku | In English, Polish and Hebrew
Bilety: 15 zł (ulgowy)/25 zł (normalny) | Tickets: 15 PLN (concession)/ 25 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

MusicalShabbat

[PL] Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespółu Mojše Band, który specjalizuje sie interpretowaniu XVI w. żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja i z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce. 

[EN] Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles. Join us for a Reform Shabbat service with the Mojše Band, that specialize in interpreting 16th century Jewish popular music through the use of current musical styles from all over the world. The service, with the participation of the Progressive Jewish community of Krakow, will be held in the unique space of the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

[asection_end][asection title=”Tonight We are Young (Teatr |Theatre) *** 28 czerwca 2014 (Sob) godz. 20.00 | June 28th (Sat) at 8.00 pm”]

„TONIGHT WE ARE YOUNG” (Teatr Midraszowy)/ HAWDALA [Performance] | “TONIGHT WE ARE YOUNG” (Midrash Theatre) / HAWDALAH [Performance]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 20.00-22.00
Kto | Who: Prowadzenie: Rabin Tanya Segal, Magda Koralewska; Realizacja Speaktaklu: reż. Tanya Segal; występują: Michal Paľko (Władysław Szpilman), Agnieszka Bała (Wiera Gran); scenografia: Aga Nowak; oprawa wizualna: Piotr Zachara, Magda Koralewska |  Evening led by: Rabin Tanya Segal, Magda Koralewska; Performance created by: direction: Tanya Segal; starring: Michal Paľko (Władysław Szpilman), Agnieszka Bała (Wiera Gran); set design: Aga Nowak; multimedia: Piotr Zachara, Magda Koralewska 
Język | Language: Wydarzenie po polsku i  angielsku |  In Polish and English
Bilety: 25 zł (ulgowy)/35 zł (normalny) | Tickets: 25 PLN (concession)/ 35 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

TonightWeAreYoung[PL] Na dobry początek tygodnia zapraszamy na wieczór z Teatrem Midraszowym,  który kontynuuje bogatą tradycję teatru  żydowskiego w Krakowie. W tym roku Teatr Midraszowy obchodzi swój siódmy jubileusz obecności na Festivalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Midraszowy-teatralny wieczór rozpoczniemy od przeglądu repertuaru naszego teatru i przedstawieniu jego historii w ramach multimedialnej prezentacji, po której publiczność będzie mogła obejrzeć próbkę najnowszego spektaklu naszego teatru pt. “Samotne Tango Wiery Gran” (in development). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem współczesnej kultury żydowskiej w Polsce, szczególnie partnerów chcących wzbogacić swoją ofertę kulturalną i edukacyjną, zainteresowanych współpracą z naszym teatrem (producentów, organizatorów festiwali, nauczycieli, pracowników biur podróży). Teatralny wieczór zamkniemy ceremonią Hawdali – pożegnania Szabatu, którą poprowadzi Rabin Tanya Segal – pierwsza kobieta Rabin w Polsce.

SamotneTango[EN] For the good beginning of the week we invite you to spend your evening with the Midrash Theatre, continuing the rich legacy of the Jewish Theatre in Krakow. This year the Midrash Theatre celebrates its seventh anniversary at the Jewish Culture Festival in Krakow. We will take this opportunity to look back and reflect on the history and the reperoir of the Theatre in a short multimedia presentation, after which we will treat the audience to a taste of the Theatre itself with a presentation of our latest work entitled “The Lonely Tango of Vera Gran” (in development). We invite first and foremost everyone interested in the development of modern Jewish culture in Poland, especially presenters, producers, creators and school-teachers willing to enrich their cultural and educational offer and interested in working with us. We will conclude the evening with a Havdalah ceremony led by Rabbi Tanya Segal, first woman Rabbi to serve in Poland.

[asection_end]

[asection title=” wystawa fotografii | photo exhibit*** 3 lipca 2014 (Czw) g. 17.00 | July 3th (Thu) at 5.00 pm „]

MIDRASZ ARTYSTYCZNY: PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI [Wystawa fotografii] | ARTISTIC MIDRASH: SONG OF SONGS [Photo Exhibition]

Gdzie | Where: Galeria Trzecie Oko, ul. Bocheńska 5/2
Kiedy | When: g. 17.00-18.00
Kto | Who: Zdjęcia: Anna Zakrzewska, Kurator: Magda Koralewska | Photos: Anna Zakrzewska, Curator: Magda Koralewska
Język | Language: Wydarzenie po polsku i  angielsku |  In Polish and English
Bilety: Wstęp wolny | Admission Free

PiesnNadPiesnami[PL] Pieśń nad Pieśniami traktowana jest jako najświętsza spośród Pięciu Megilot, choć można powiedzieć, że nie jest wprost tekstem religijnym. Odczytywana alegorycznie opisuje związek pomiędzy Bogiem I Izraelem, jako relację między oblubieńcami. W samej konstrukcji natomiast tekst księgi jest głęboko oniryczny, o erotycznym zabarwieniu.  Analiza wielowarstwowości tekstu zainspirowała autorkę Annę Zakrzewską do fotograficznych rozważań na temat przestrzeni, nie tylko w jej ujęciu fizycznym, ale także w odniesieniu do przestrzeni emocjonalnej i metafizycznej. Artystka ilustruje dynamikę narracji księgi, nieustających poszukiwań, samotności, bycia blisko I daleko jednocześnie.

[EN] Song of Songs is perceived to be the most holy of all Megilot, although one may say the text is not obviously religious. Allegorically it can be read as description of the relationship between God and Israel, as a relation between two lovers. The structure of the text is deeply oneiric, with an erotic tint. In many fragments of the text it is not possible to distinguish between the characters. A deep analysis of the many layers of the text inspired the artist to a photographic reflection about the concept of space, not only in its physical dimension but also in the emotional and metaphysical aspect. The artist illustrates the dynamic narrative of the text, incessant search, loneliness, being close and far simultaneously.

[asection_end]

[asection title=”plakat współczesny | poster exhibit *** 4 lipca 2013 (Pią) g. 15.00 | July 4th (Fri) at 3.00 pm”]

ŻYDOWSKI PLAKAT WSPÓŁCZESNY W POLSCE [Wystawa] | JEWISH CONTEMPORARY POSTER @ POLAND [Exhibition]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 15.00-16.00
Kto | Who: Plakaty | Posters by:Magda Koralewska, Aga Nowak, Anna Zakrzewska et all
Język | Language: Wydarzenie po polsku i  angielsku |  In Polish and English
Bilety: Wstęp wolny | Admission Free

ContemporaryPoster

[PL] Na naszej wystawie współczesnego plakatu żydowskiego prezentujemy 18 prac – artystów związanych z Beit Kraków – wykonanych na potrzeby współczesnej żydowskiej prasy, teatru, wydarzeń kulturalnych, czy obchodów ważnych dni w żydowskim kalendarzu. Inspirowane klasycznym tekstem, bogate w nieoczywistą symbolikę, są poszukiwaniem nowej estetycznej formy wyrazu. Ich autorzy – poprzez swoją sztukę – starają się wzbogacić alfabet ikonografii plakatu żydowskiego, posługującej się często bardzo ograniczonym repertuarem symboli. Poprzez tych 18 plakatów – osiemnaście to w judaizmie liczba bardzo znacząca, odpowiednik słowa Chai ( חי ), oznaczającego „żywy, żyjący” – chcemy pokazać także bogactwo i różnorodność odradzającego się życia żydowskiego w Polsce.

[EN] In our exhibition of contemporary Jewish posters in Poland we present 18 artworks – created by artists connected with the Beit Kraków community – for the modern Jewish media, theatre, cultural events or for important Jewish occasions. Inspired by Jewish texts, rich in uncustomary symbolism, they are a search for a new aesthetic formula. Their authors – through their art – attempt to reinvent the alphabet of Jewish poster iconography, usually limited to a handful of symbols. Through these 18 posters – eighteen is a very meaningful number in Judaism, an equivalent of which is the Hebrew word Chai ( חי ), meaning “living”, “alive” – we also want to show the richness of contemporary Jewish life in Poland.

[PL] Istnieje możliwość zakupienia plakatów prezentowanych na wystawie. Plakaty ) drukowane są na wysokiej jakości papierze archiwalnym, bezkwasowym. Termin realizacji (prosimy pytać pod nr. 730 100 366 lub pisząc na adres kontakt@beitkrakow.org) – najpóźniej na następny dzień. Całość dochodów ze sprzedaży plakatów będzie przeznaczona na działalność kulturalno-artystyczną
społeczności Beit Kraków.

[EN] All posters are available for purchase. Printed on a high quality archival paper. For information about orders and processing time please contact us at 730 100 366 or at kontakt@beitkrakow.org. All orders will be realized latest on the following day. All proceeds from the sale will be designated to artistic and cultural activities of the Beit Kraków community.

[asection_end]

[asection title=”Muzyczny Szabat | Musical Shabbat *** 4 lipca 2013 (Pią) g. 20.30 | July 4th (Fri) at 8.30 pm”]

MUZYCZNY SZABAT W GALICJI [Nabożeństwo Postępowe] | MUSICAL SHABBAT IN GALICJA [Musical Service]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 20.30-22.00
Kto | Who: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne) | Rabbi Tanya Segal (vocals, guitar) and The Mojše Band: Michal Paľko (cimbalon, vocals, furulya), František Kubiš (accordion, vocals, rhythmical toys), Lukasz Labusga (tuba, vocal, rhythmical toys)
Język | Language: Wydarzenie po polsku, angielsku i hebrajsku | In English, Polish and Hebrew
Bilety: 15 zł (ulgowy)/25 zł (normalny) | Tickets: 15 PLN (concession)/ 25 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

MusicalShabbat

[PL] Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespółu Mojše Band, który specjalizuje sie interpretowaniu XVI w. żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja i z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce. 

[EN] Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles. Join us for a Reform Shabbat service with the Mojše Band, that specialize in interpreting 16th century Jewish popular music through the use of current musical styles from all over the world. The service, with the participation of the Progressive Jewish community of Krakow, will be held in the unique space of the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

[asection_end]

[asection title=”Szacharit (reform service | modlitwa poranna) *** 5 lipca 2013 (Sob) g. 10.30 | July 5th (Sat) at 10.30 pm”]

SZACHARIT [Nabożeństwo Postępowe] | SHACHARIT [Reform Service]

Gdzie | Where: Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38 | High Synagogue, 38  Józefa st.
Kiedy | When: g. 10.30-12.00
Kto | Who: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara) | Rabbi Tanya Segal (vocals, guitar) 
Język | Language: Wydarzenie po polsku, angielsku i hebrajsku | In English, Polish and Hebrew
Bilety: Wstęp wolny | Admission Free

Shacharit[PL] Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe, z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, które poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce.

[EN] Join us for a Reform Shabbat morning service, with the Progressive Jewish community of Krakow, led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

[asection_end]

[asection title=”Niggun Jam (warsztaty | workshop) *** 5 lipca 2014 (Sob) g. 14.00 | July 5th (Sat) at 2.00 pm”]

NIGGUN JAM [warsztaty muzyczne | musical workshop]

Gdzie | Where: Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38 | High Synagogue, 38  Józefa st.
Kiedy | When: g. 14.00-16.00
Język | Language: W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem angielskim) | In Polish (with English translation
Bilety: 20 zł (ulgowy)/30 zł (normalny) | Tickets: 20 PLN (concession)/ 30 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

NiggunJam2014_[PL] Poznaj tradycyjne niguny (pieśni bez słów) rodem z Galicji. W świat chasydzkich nigunów, które otworzą nam wrota do utraconego świata, wprowadzi nas muzyk i kompozytor Michał Pal’ko, specjalizujący sie w interpretowaniu dawnej muzyki żydowskiej poprzez współczesne gatunki muzyczne.  Chętnych zapraszamy także z własnymi instrumentami.

[EN] Discover traditional Galician niggunim (wordless songs). Our guide through the world of Chasidic niggunim, which will open for us the doors to the world that is here no more, will be musician and composer Michał Pal’ko, who specializes in interpreting ancient Jewish tunes through contemporary musical styles. We also welcome musicians with their own instruments.

[asection_end]

[asection title=”Bilety | Tickets”] 

Bilety dostępne w Żydowskim Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) lub w kasie Festiwalu (ul. Jakuba, obok Cheder Cafe). Prosimy dokonywać rezerwacji w Żydowskie Muzeum Galicja pod numerem: +48 12 421 68 42. Rezerwacje będą gwarantowane tylko po dokonaniu wpłaty za bilety i przesłaniu informacji o wpłacie na adres kontakt@beitkrakow.org (Imię Nazwisko, Wydarzenie, Ilość Biletów).

Tickets are available at the Galicia Jewish Museum (Dajwór Street 18, tel: +48 12 421 68 42) or the office of the Krakow Jewish Culture Festival (Jakuba Street next to Cheder Cafe). Please make your reservations at the Galicia Jewish Museum office (Dajwór 18 Street, tel: +48 12 421 68 42). Reservations will be binding upon payment and email confirmation sent at kontakt@beitkrakow.org (Name, Event, Number of tickets).

Dane do przelewu / Payment Details

Stowarzyszenie Beit Krakow ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków

Tytułem / Title: Festiwal – Imię Nazwisko / Festival – Name Surname

ACCOUNT NO: 65114010810000218352001009
SWIFT:  BREXPLPWKRA
IBAN: PL65114010810000218352001009
BANK NAME: Bre Bank
 

 

[asection_end][accordion_end]

Podobne Wpisy | Related posts