Beit Kraków na 26. FKŻ w Krakowie | Beit Krakow on 26th JCF in Kraków

Zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia na 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie! | Join us for our events on 26th Jewish Culture Festival in Krakow! Dziękujemy Fundacji Żyd Niemalowany za patronat nad naszymi tegorocznymi wydarzeniami na FKŻ w Krakowie! Piątek, 24 czerwca 2016 | Friday June 24th g. 20.30 – 21.30 10.00 pm – 10.00 pm Muzyczny Szabat | Musical Shabbat Bilety / tickets: 35/45 PLN In Polish, English and Hebrew rezerwacje / reservations: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl ————- Sobota, 25 czerwca 2016 g. 21.00 – 22.30 9.00 pm – 10.30 pm Hawdala i Wieczór…

Read More