Wielkie Święta 5777 – Podziękowania – The High Holidays 5777

Nowy Rok i temat odnowy w naszej tradycji zawsze nawiązany jest do pokoleń przed nami. Serdecznie dziękujemy Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej i oddziałowi Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa – Stara Synagoga, dzięki uprzejmości których mogliśmy świętować Jamim Noraim w niezwykłych krakowskich przestrzeniach liturgicznych, z tak wyjątkowym szacunkiem i miłością chronionych i zachowanych dla nas dzisiaj i dla następnych pokoleń. Dziękujemy! New year and the topic of renewal is in our tradition always connected with past generations. We would like to thank Judaica Fundation – Center for Jewish Culture and Historical Museum of City…

Read More

Jom Kippur: Kol Nidre, Szacharit, Izkor, Neila w Synagodze Starej | Yom Kippur: Kol Nidre, Shacharit, Yizkor, Neila in The Old Synagogue

„Serce czyste stwórz mi Panie, a ducha stałego odnów we mnie.” — Tehilim 51:12 „Create for me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.” — Tehilim 51:12   Dźwięki szofaru rozchodzą się z jednego na drugi kraniec świata, przypominając nam, że przed nami intensywny, głęboki, piękny czas Wielkich Świąt – Jamim Noraim, czas powrotu, skruchy, naprawy… The voice of shofar sounds from one corner of the Earth to another, reminding us about an intensive, deep, difficult and beautiful time ahead – Yamim Noraim, time of…

Read More