Wielkie Święta 5777 – Podziękowania – The High Holidays 5777

Nowy Rok i temat odnowy w naszej tradycji zawsze nawiązany jest do pokoleń przed nami. Serdecznie dziękujemy Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej i oddziałowi Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa – Stara Synagoga, dzięki uprzejmości których mogliśmy świętować Jamim Noraim w niezwykłych krakowskich przestrzeniach liturgicznych, z tak wyjątkowym szacunkiem i miłością chronionych i zachowanych dla nas dzisiaj i dla następnych pokoleń. Dziękujemy! New year and the topic of renewal is in our tradition always connected with past generations. We would like to thank Judaica Fundation – Center for Jewish Culture and Historical Museum of City…

Read More