Pesach 5778 @ Beit Kraków

מה נשתנה הלילה הזה  מכל הלילות   שבכל הלילות אנו אוכלין  חמץ ומצה, הלילה הזה  כולו מצה ma nisztana halajla haze mikol halejlot? szebechol halejlot anu ochlim chamec umaca, halajla haze kulo maca Czymże różni się ta noc od wszystkich (innych) nocy? Tym, że każdej nocy jemy chamec i macę, a tejże nocy tylko macę.  (Hagada) How is this night different from the other nights? because all nights we eat hametz and matza and this night only matza.  (Hagada)   [for English please see below] drodzy czytelnicy Czasem mówi się, że nic dobrego nie…

Read More