Pesach 5778 @ Beit Kraków

מה נשתנה הלילה הזה  מכל הלילות
  שבכל הלילות אנו אוכלין  חמץ ומצה, הלילה הזה  כולו מצה
ma nisztana halajla haze mikol halejlot?
szebechol halejlot anu ochlim chamec umaca, halajla haze kulo maca

Czymże różni się ta noc od wszystkich (innych) nocy?
Tym, że każdej nocy jemy chamec i macę, a tejże nocy tylko macę.  
(Hagada)

How is this night different from the other nights?
because all nights we eat hametz and matza and this night only matza.  
(Hagada)
 

[for English please see below]
drodzy czytelnicy

stripped-bar-01.jpg

Czasem mówi się, że nic dobrego nie powstaje bez pracy lub też, że nic wartościowego nigdy nie przychodzi za darmo. 
W naszej społeczności prace nad przygotowaniem Pesach już się rozpoczęły. Cztery specjalne Szabaty przebiegły jak z bicza strzelił przybliżając nas do tego niezwykłego i podniosłego święta – czasu naszej wolności (heb. zman cheruteinu). Teraz poszukujemy chamecu! Nie tylko w domu, czy w naszej wspólnej kuchni w Beit Midraszu (specjalne podziękowania dla komitetu sprzątającego) – ale przede wszystkim w sobie. Pozbywamy się „zakwasu” – małostkowości, na której jak na drożdżach na co dzień rośnie nasze ego. Tradycja uczy nas, że tylko w stanie duchowym, kiedy jesteśmy raczej podobni do skromnej macy, niż do wyrośniętego na drożdżach chleba, możemy odnaleźć głębokie duchowe znaczenie święta Pesach. 

Prosimy o dokonywanie rezerwacji na Seder Pesach z Beit Krakow (30.03 g.19.00), który poprowiadzi Rabin Tanya Segal do środy 28.03.

Życzymy wszystkim Państwu radosnego Święta Pesach!
Chag Pesach Sameach Wekaszer!

 

dear readers stripped-bar-01.jpg

Some say that no good things come easily. So hard work in preparation towards Pesach has already begun in Beit Krakow. Four special Shabbatot went swiftly by, bringing us closer to this exceptional holiday – a time of our freedom (heb. zman heruteynu). Now we search for hametz. Not just in our home, or our Beit Midrash kitchen (special thanks go out to the cleaning committee) but first and foremost – in ourselves. The time has come to rid ourselves of the „leaven” of pettiness, which feeds our ego and lets it rise like dough every day. The Tradition teaches us that, only in a right state of our spirit, when we are more like a modest matzah, than a fully fledged loaf of bread, can we find the right, deep meaning of Pesach.

Please make reservations for Pesach Seder at Beit Kraków (March 30, 7.00pm) led by Rabbi Tanya Segal untill Wednesday, March 28th.

We would like to wish us all
Hag Pesach Sameach Vekasher!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow
www.musicalshabbat.com

Podobne Wpisy | Related posts