Kabalat Szabat o g. 18:00, Midrasz Zohar o g. 20:00

Drodzy Państwo, począwszy od tego Szabatu (Chajej Sara) przez okres zimowy Kabalat Szabat zaczynać się będzie o 18:00. Oznacza to, że studiowanie Midrasz Zohar do aktualnej parszy będzie też rozpoczynać się o godzinę wcześniej, czyli o 20:00. Szacharit i studiowanie parszy – o zwykłej porze. Modlitwy i studiowanie prowadzi Rabin Tanya Segal Dear Friends, starting with this Shabbat (Chayei Sarah) for the winter period Kabalat Shabbat will start at 6 p.m. This means that studying Midrash Zohar to current parsha will also start an hour earlier, which is at 8…

Read More