Jamim Noraim 5777 z Beit Kraków | Yamim Noraim 5777 at Beit Kraków

[wersja angielska i program – poniżej | english version and full schedule below]
Pobierz jako PDF (PL)  |  Download as PDF (EN)

unnamed (1)„I stworzył Bóg człowieka na obraz Swój, na obraz Boga stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył ich.”

— Bereszit 1:27

„Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy”

— Micha 7:19

„Serce czyste stwórz mi Panie,
a ducha stałego odnów we mnie.”

— Tehilim 51:12

Rosz Haszana, Taszlich, Jom Kipur… Dźwięki szofaru rozchodzą się z jednego na drugi kraniec świata, przypominając nam, że przed nami intensywny, głęboki, piękny czas Wielkich Świąt – Jamim Noraim, czas powrotu, skruchy, naprawy.
Nowy Rok to czas, gdy możemy na chwilę zatrzymać się w pędzie życia, zjeść pyszne jabłko z miodem, wrzucić „nasze grzechy” w wiślane otchłanie i spojrzeć na siebie: na nas samych, na nas wobec drugiego człowieka, wobec społeczności, wobec Stwórcy. Co starego musi odejść, by przyszło Nowe? Co w nas musi przemienić się, oczyścić, powrócić?
Rosz Haszana to nie kolorowe fajerwerki, lecz prześmiewczy krzyk Azazela dobiegający do nas z głębin naszej własnej, osobistej pustyni, by skłonić nas do właściwych wyborów, do dobrej Drogi.
Nowy Rok – Nowe Życie, Nowa Szansa, Nowe Istnienie, Ślad, Cień – na Obraz Boga.
Obyśmy wszyscy zostali zapisani do Księgi Życia, dobrego, mądrego, dostatniego!

 

Serdecznie zapraszamy na Slichot, Rosz Haszana, Taszlich, Jom Kipur!

Szczegóły poniżej.

Na wszystkie modlitwy i wydarzenia związane z obchodami Wielkich Świąt obowiązują w tym roku bilety i rezerwacje. Prosimy o dokonywanie rezerwacji pod adresem: kontakt@beitkrakow.org więcej informacji na stronie www.beitkrakow.org

Serdecznie zapraszamy!  Szana Towa u-Metuka!

stripped-bar-01.jpg

unnamed-3

„And God created man in His image, in the image of God He create him; male and female He created them.”

— Bereshit 1:27

“You will again have compassion on us; you will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea.”

— Micha 7:19

„Create for me a pure heart, O God,
and renew a steadfast spirit within me.”

— Tehilim 51:12

Rosh HaShanah, Tashlich, Yom Kippur… The voice of shofar sounds from one corner of the Earth to another, reminding us about an intensive, deep, difficult and beautiful time ahead – Yamim Noraim, time of return, repentance, repair.
New Year is a time where we can pause in our rat race of life, taste a delicious apple with honey and cast away „our sins” into the abyss of the Vistula river, and look at ourselves with respect to other humans, other community members and the Creator. What old must pass away for the New to enter? What in us must be transformed or cleansed?
Rosh HaShanah is not about colorful fireworks, but about the mocking laughter of Azazel coming from the depths of our own personal deserts, to motivate us to make better choices, choose better paths.
New Year – New Life, New Chance, New Existence, a Mirror, shadow – in the image of God. May we all be inscribed in the Book of life. Have a good, wise and fruitful New Year.

Join us in this special time!

Details below.

This year reservations is obligatory for all the events. Please make reservations until September 30th. Please contact us about the reservation and ticket prices atcontact@beitkrakow.org
 
See you at Beit Krakow! Shana Towa u-Metuka!

 

Jamim Noraim w Beit Kraków | The High Holidays at Beit Kraków

stripped-bar-02.jpg
Na wszystkie modlitwy i wydarzenia związane z obchodami Wielkich Świąt obowiązują w tym roku bilety i rezerwacje. Prosimy o dokonywanie rezerwacji pod adresem: kontakt@beitkrakow.org więcej informacji na stronie www.beitkrakow.org

This year reservation for all events is obligatory. Please make reservations until September 30th. Please contact us about the reservation and ticket prices at contact@beitkrakow.org

Hawdala i Wieczór Selichot | Havdalah and Selichot Evening
24 września 2016 (sobota) g. 19.00 | September 24th (Saturday) 7.00 p.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Józefa 12) | Education Room (Josefa Street 12)
Wieczór Rosz HaSzana | Erev Rosh HaShana
z Rabin Tanyą Segal | with by Rabbi Tanya Segal
2 Października 2016 (niedziela) g. 19.00 | October 2nd (Sunday) 7.00 p.m.
Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej (ul. Meiselsa 17) |
Judaica Fundation – Center for Jewish Culture (Meiselsa Street 17)
Szacharit Rosz HaSzana | Shacharit Rosh HaShana
z Rabin Tanyą Segal | with by Rabbi Tanya Segal
3 Października 2016 (poniedziałek) g. 10.00 | October 3rd (Monday) 10.00 a.m.
Miejsce będzie ogłoszone | The place will be announced
Taszlich | Tashlich
3 Października 2016 (poniedziałek) g. 17.30 | October 3rd (Saturday) 5.30 p.m.
Bulwary Wiślane (rozpoczynamy ul. Meiselsa 4) | (meeting point Meiselsa Street 4)
Seder Rosz HaSzana | Rosh HaShana Seder
3 Października 2016 (poniedzialek) ok. g. 19.00 |
October 3rd (Saturday) about 7.00 p.m.
Cafe Młynek (ul. Plac Wolnica 7) | Młynek Cafe (Wolnica Sq. 7)
Szacharit Szabat Szuwa | Szacharit Shabbat Shuva
z Rabin Tanyą Segal | with by Rabbi Tanya Segal
8 Października 2016 (sobota) g. 10.00 | October 8th (Saturday) 10.00 a.m.
Miejsce zostanie ogłoszone | The place will be announced
Jom Kippur: Kol Nidre | Yom Kippur: Kol Nidre
z Rabin Tanya Segal | with Rabbi Tanya Segal
11 Października 2016 (wtorek) g. 19.00 | October 11th (Tuesday) 7.00 p.m.
Synagoga Stara (ul. Szeroka 24) | The Old Synagogue (Szeroka Street 24)
Jom Kippur: Szacharit | Yom Kippur: Shacharit
z Rabin Tanya Segal | with Rabbi Tanya Segal
12 Października 2016 (środa) g. 10.30 | October 12 (Wednesday) 10.30 a.m.
Synagoga Stara (ul. Szeroka 24) | The Old Synagogue (Szeroka Street 24)
Jom Kippur: studiowanie | Yom Kippur: study
g. 16.30 – mincha, czytanie księgi Jona  |
at 4.30 p.m – mincha, reading of the Book of Yona
12 Października 2016 (środa) g. 13.30 – 18.00 |
October 12 (Wednesday) 1.30 – 6.00 p.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Józefa 12) | Education Room (Josefa Street 12)
Jom Kippur: Izkor, Neila | Yom Kippur: Yizkor, Neilah
z Rabin Tanya Segal | with Rabbi Tanya Segal
12 Października 2016 (środa) g.18.00 | October 12 (Wednesday) 6.00 p.m.
Synagoga Stara (ul. Szeroka 24) | Synagoga Stara (ul. Szeroka 24)

 

 

Szabat Szalom Krakowie! Galeria: Marsz Pamięci i Życia | Shabbat Shalom Krakow! Gallery: March of Rememberance and Life

Marsz Pamięci i Życia - Kraków, 11 Września 2016
Marsz Pamięci i Życia – Kraków, 11 Września 2016

W ubiegłą niedzielę mieszkańcy Krakowa przemaszerowani z flagami Polski i Izraela z okolic Rynku Głównego do dzielnicy żydowskiej Kazimierz. Marsz Pamięci i Życia – upamiętniający wielowiekową obecność społeczności żydowskiej w Krakowie – zorganizowany był z inicjatywy środowisk chrześcijańskich różnych wyznań. Zorganizowanie tego marszu w miesiącu Elul – miesiącu selichot – nie było przypadkowe.

Serdecznie dziękujemy organizatorom marszu Pamięci i Życia, w szczególności panu Januszowi Poniewierskiemu za zaproszenie nas do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Nie jest łatwo zmierzyć się z trudnymi wspomnieniami przeszłości, jednak jest to znacznie łatwiejsze dla nas mieszkających w takim mieście — Szabat Szalom Krakowie!

Last Sunday Cracow’s citizens marched with polish and israeli flags from the Old City center to Jewish Quaters – Kazimierz. March of Life and Rememberance – commemorating many ages of presense of the Jewish community in Krakow – was organized by many christian organizations from different denominations. Organizing this march in the month Elul – month of selichot, was not a coincidence. It’s not very easy to face memories of the past, sometimes very hard, but defenately it’s easier when you live in a city like this — Shabbat Shalom Krakow!

 

Pożegnanie Jacka

Drodzy Państwo,

Z wielkim żalem informujemy, że po ciężkiej chorobie odszedł nasz miły kolega Jacek Węglarz.

Odprowadzenie Jacka na miejsce spoczynku odbędzie się w poniedziałek 19 września o godzinie 9.30 od bramy cmentarza Batowice, ul. Powstańców

Trudno wyrazić nam żal jaki budzi w nas śmierć Jacka. Pamiętamy go jako człowieka z klasą, człowieka doskonałych manier, gentelmana, a jednak o bardzo wyrazistym charaktrze i dobrze przemyślanych poglądach. Żal nam, że ciężka choroba tak nagle zabrała nam możliwość ponownego spotkania z tą ciekawą osobą, podczas Szabatu, święta czy innej naszej uroczystości. Jacek był od dawna częścią naszej społeczności, a spędzając z nim ostatni czas w szpitalu utwierdziliśmy się w przekonaniu, że my również byliśmy dla niego ważną częścią jego życia. Poniżej zdjęcie z taszlichu kilka lat temu, na którym Jacek jest z nami. Wielka szkoda, że już nie możemy być razem tak jak wtedy.

taszlich_5774

Szabat Rosz Chodesz Elul 5776

rts_swieceJak co tydzień zapraszamy na Kabalat Szabat, Szacharit i studiowanie Tory z Rabin Tanyą Segal.
Po nabożeństwie jak zawsze organizujemy lekki kidusz. Zapraszamy!

Szabat Szalom!

W razie pytań prosimy o kontakt: kontakt@beitkrakow.org lub pod numerem +48515295969

 

Kabalat Szabat z Rabin Tanyą Segal| Kabbalat Shabbat with Rabbi Tanya Segal
2 Wrzesnia @ 19:30 – 21:00  | September 2 @ 7.30 pm – 9.00 pm

Szacharit i studiowanie parszy z Rabin Tanyą Segal |Shacharit and Torah study with Rabbi Tanya Segal
3 Września @ 7.30 – 9.00 | September 3 @ 10:30 am – 1:00 pm

Szabat Nachamu

“Pocieszajcie, Pocieszajcie lud Mój rzecze B-g wasz.”  — Jeszajahu 40:1
“Comfort ye, comfort ye My people, saith your G-d.” — Jeshajahu 40:1

נַחֲמוּ נַחֲמוּ, עַמִּי–יֹאמַר, אֱלֹהֵיכֶם.
nachamu nachamu ami jomar Elo-eichem

_MG_3651 torah_study_RTKabalat Szabat (Szabat Nachamu) z Rabin Tanyą Segal
| Kabbalat Shabbat with Rabbi Tanya
Galeria Szalom ul. Józefa 16
Piątek 19 sierpnia 19:30 | Aug 19 @ 7:30 am – 9:00 pm

 

Szacharit i studiowanie Parszy z Rabin Tanyą Segal
| Shacharit and Torah study with Rabbi Tanya Segal

Sobota 20 sierpnia 10:30 – 13:00 | Aug 20 @ 10:30 am – 1:00 pm

 

Galeria: Wieczór Tisza BeAw 5776  | Gallery: Tisha BeAv Evening 5776 

[Projekt Midrasz Lab 3 jest realizowany przez Beit Kraków dzięki wsparciu The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.]
[The project will be realized thanks to the support of the L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel]

Tisza B’Aw 5776 | Tisha B’Av 5776

“…Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem….” (A.Słonimski)
“….Gone now are those little towns where the wind joined
Biblical songs with Polish tunes and Slavic rue,
Where old Jews in orchards in the shade of cherry trees
Lamented for the holy walls of Jerusalem…” (A. Słonimski)

tisza_be_aw_mini

[english below]

Drodzy,

Seredecznie zapraszamy na wieczór Tisza B’Aw
Galeria Szalom, ul. Józefa 16, 13.08(sobota) g. 19.40

wieczór poezji i refleksji
rozmów o zniszczeniu i odnowie
rozważań o relacji człowieka wobec Boga
i o tym kto ma prawo a kto ma obowiązek opłakiwać
na spotkanie ze słowem, dźwiękiem i obrazem ….

[Projekt Midrasz Lab 3 jest realizowany przez Beit Kraków dzięki wsparciu The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.]

 


Join us for Tisha B’Av evening

Galeria Szalom, Józefa Street 16,  13.08 Saturday at 7.40 p.m.

A night of poetry and reflection
Of contemplating destruction and renewal
And the relationship of man with G-d
Of wondering who has the right and who has the obligation to mourn
An encounter with word, sound and image

[The project will be realized thanks to the support of the L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora, Israel]

Reflections on the Jewish Festival

beit
krakow

creative jewish community of krakow presents:

Reflections on the Jewish Festival

szeroka

Dear Friends,

A month since the 26. Krakow Jewish Culture Festival, we’ve had a chance to step back and reflect on what an incredible and groundbreaking time it was, and we would like to share some of our thoughts with you.

first reform kabbalat shabbat performed by local progressive community in the reform Temple synagogue since the war

As is our tradition during the festival we organized two musical Kabbalat Shabbat evenings. Led by Rabbi Tanya Segal and the amazing Mojše Band the Musical Shabbat fuses the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles.

The first Musical Shabbat (June 24th) took place on the steps of the Old Synagogue – one of the oldest standing synagogues in Poland. The sounds of Shabbat filled the Szeroka street – the old Jewish market place and spilled onto the streets.

[fot. Piotr Zachara]

For the second Musical Shabbat we had the privilige to organize the service in the historic Progressive Synagogue in Krakow – the Temple Synagogue. This amazing shul, now over 150 years old, was once one of the most vibrant centres of Progressive Judaism in Poland. This is where for example Rabbi Dr Ozjasz Thon once drew crowds to listen to his passionate sermons. And while many different visiting groups have held services here over the years, on July 1st, 2016 nearly 300 young people gathered to celebrate the first Progressive Kabbalat Shabbat held by the local Progressive community of Krakow in this sanctuary since the war.

https://www.facebook.com/agnes.frankel/videos/1746227862285040

For both services we were extremely grateful to host the amazing and spirited NFTY youth from our movement, who is as big a fan of our Musical Shabbat service as we are of them and we look forward to hosting them again next year.

And if the two services in two synagogues waren’t enough the next Shabbat morning we held a service in the High Synagogue – another one of 7 historic synagogues of Krakow. Not bad for a community that does not even have its own permanent home. So it was a true blessing to be able to restore holiness to this magnificent spaces that once throbbed with Jewish life and hopefully open the door to even more Jewish presence in them in the years to come.

original jewish theatre works move the hearts and minds of the festival audiences

This year we had an opportunity to interact with out theatre audiences on many levels. Even already just before the Krakow Festival started, the Lonely Tango of Vera Gran, an original performance of the Midrash Theatre was invited to the synagogue in Chmielnik (now a cultural center). It seemed like our presence in this synagogue was a taste of the things to come and a great prelude to our festival events.

 

MG_5028-e1434707973185-883x1024We opened the theatre series with an Evening with the Jewish Theatre, summarizing the 9-year long presence of our Jewish Theatre in Krakow. We presented the history of the Jewish Theatre in Krakow before the war and presented excepts from our orginal performances created throughout the years.

jewishtheatre.krakow.pl

This year we also presenUntitledted two pieces of our Musical Jewish Theatre series – the well known and popular with local audiences Lonely Tango of Vera Gran and our new piece Yankiele, a contemporary interpretation of folk melodies of Polish Jews and cimbalists from the turn of 19th century performed by The Mojše Band.

Beit Krakow was also happy to co-present a world premiere of the Canadian-Polish production We Keep Coming Back. A new play by the Selfconscious Theatre aims to deconstruct contemporary Jewish-Polish narratives. The play inspired passionate discussions about overcoming trauma and re-defining Poland in the consciousness of contemporary Jewish Diaspora. The piece was also accompanied by a preview of the Motherland comic, an autobiographical narrative exploring a relationship to contemporary Poland and to inherited trauma.

an exhibition referring to Jewish life in the Diaspora inspired by the classic text of the Ten Commandments

What is a commandment? From where does it come? Is it the voice of God or the song of ourselves? Is it the echo of our mother and father, rabbi and society, best friend and lover, embedding in us what we think of as right or wrong? Is there an objective moral imperative that exists, sewn into the fabric of the universe? Where do the commandments begin, and when do they end? Dibrot, another Polish-Canadian collaboration of Aga Pinkosz (painting) and Jonathan Garfinkel (poetry), is an exploration of these questions. It is a meditation on Sinai and the street corner. It is an encounter between poet and painter, at the place where the word ends and the image begins.

All in all this was an incredibly rich and satisfying time and we are incredibly greatful for it. Maybe next year you will spend it with us?

If you have any questions you can contact us at contact@beitkrakow.org

Beit Kraków na 26. FKŻ w Krakowie | Beit Krakow on 26th JCF in Kraków

Zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia na 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie! | Join us for our events on 26th Jewish Culture Festival in Krakow!

Dziękujemy Fundacji Żyd Niemalowany za patronat nad naszymi tegorocznymi wydarzeniami na FKŻ w Krakowie!

Untitled2Piątek, 24 czerwca 2016 | Friday June 24th

g. 20.30 – 21.30
10.00 pm – 10.00 pm

Muzyczny Szabat | Musical Shabbat
Bilety / tickets: 35/45 PLN
In Polish, English and Hebrew
rezerwacje / reservations: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl

————-

Sobota, 25 czerwca 2016

g. 21.00 – 22.30
9.00 pm – 10.30 pm

Hawdala i Wieczór z Teatrem Żydowskim w Krakowie |
Havdala Evening with the Jewish Theatre in Krakow
Bilety / tickets: 40/50 PLN
In Polish, English and Hebrew
rezerwacje / reservations: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl

więcej informacji / more information:
http://www.jewishfestival.pl/pl/26-festiwal-kultury-zydowskiej/26-festiwal/#pl_8737imageNiedziela, 26 czerwca 2016

g. 14.00
2.00 pm

Otwarcie wystawy “Dibrot” |
Opening of the “Dibrot” exhibition
Wstęp wolny / admission is free
In Polish and English
więcej informacji / more information:
http://www.jewishfestival.pl/pl/26-festiwal-kultury-zydowskiej/26-festiwal/#otwarcie-wystawy-dibrot_8991


 

MG_5028-e1434707973185-883x1024Środa, 29 czerwca 2016 | Wednesday, June 29th 2016

g. 20.30 – 22.00
8.30 pm – 22.00 pm

Teatr: Samotne Tango Wiery Gran |
Theatre: The Lonely Tango of Vera Gran

scena:
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
Galicia Jewish Museum, Dajwór St. 18

Bilety / tickets: 40/50 PLN
In Polish with English subtitles
rezerwacje / reservations: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl
więcej informacji / more information:
http://www.jewishfestival.pl/pl/26-festiwal-kultury-zydowskiej/26-festiwal/#pl_9254

o przedstawieniu | about the performanceUntitledCzwartek, 30 czerwca 2016 | Wednesday, June 30th 2016

g. 18.30
6.30 pm

Teatr muzyczny: Jankiele |
Musical theatre: Jankiele

scena:
“Armon”, ul. Dajwór 21
“Armon”, Dajwór St. 21

Bilety / tickets: 40/50 PLN
In Polish, English and Jidysz
rezerwacje / reservations: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl

więcej informacji / more information:
http://www.jewishfestival.pl/pl/26-festiwal-kultury-zydowskiej/26-festiwal/#pl_9281

O Jankielach | About “Jankiele”

——

Piątek, 1 lipca 2016 | Friday June 1st

musical_shabbat g. 9.00 – 10.30
9.00 pm – 10.30 pm

Muzyczny Szabat | Musical Shabbat
Bilety / tickets: 35/45 PLN
In Polish, English and Hebrew
rezerwacje / reservations: biuro@teatr-zydowski.krakow.pl

Tikkun Leil Szawuot z Rabin Tanyą Segal | Shavuot with Rabbi Tanya Segal

tikkun_leil_szawuotZapraszamy na Tikkun Leil Szawuot z Rabin Tanyą Segal. Całonocne studiowanie (Midrasz Aseret HaDibrot) rozpoczniemy od Kidduszu (Kabalat Chag), 11 czerwca (sobota) o godzinie 21.00 w Galerii Szalom ul. Józefa 16.

Szabat Szalom weChag Sameach!

————-

Join us for Tikkun Leil Shavuot with Rabbi Tanya Segal.All night study (Midrash Aseret Ha Dibrot) we will start from Kiddush (Kabbalat Hag) at 9.00 p.m. in Galeria Szalom, Jozefa Street 16.

Shabbat Shalom veHag Sameach!

 

Projekt Midrasz Lab 3  jest realizowany przez Beit Kraków dzięki wsparciu The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. 

The Midrash Lab 3 project is realized by Beit Krakow with the generous support of The L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.

 

 

 

Pesach Seder Galitzianer 5776 z Beit Kraków | Pesach Seder Galitzyaner 5776 with Beit Kraków

PosterSederGalitzyaner

 

[for english please see below]
 
UWAGA REZERWACJE NA SEDER PESACH!
PROSIMY O KONTAKT W SPRAWIE REZERWACJI DLA PAR I RODZIN
 
עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי, קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ. כִּי הִנֵּה הַסְּתָיו עָבָר, הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ. הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ, וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ
[שיר השירים    ב’   י”א – י”ב]
„Gdy mnie wyzwolił z Egiptu, mój Ukochany wezwał mnie i powiedział mi: Zbudź się, Moja miłości, Moja piękna i chodź, bo zima niewoli już przeszła, zalew gorzkiego cierpienia skończył się i ustał. Sprawiedliwość zakwita na ziemi, czas twojej pieśni nadszedł i głos twojego przewodnika rozlega się po całej ziemi”
[Szir HaSzirim 2:10-12]
 

Szabat Szalom!

W tym roku nasz Seder Pesach będzie szczególnie pięknym czasem pieśni, muzyki, modlitwy, spotkania i wyjścia ze swojego „egiptu”. Zgodnie z tradycyjnym zaleceniem mówiącym, że „w każdym pokoleniu człowiek powinien sam siebie postrzegać, jakby to on sam wyszedł z Egiptu”, spróbujemy wyzwolić się z naszych egoizmów, złości, z naszych przeróżnych ograniczeń, zniewoleń, które ciągle na nowo „każą” nam być niewolnikami własnego „egiptu”.

Michal Pal’ko specjalnie dla nas przygotował 
SEDER GALITZYANER, który stanowi autorską, muzyczną oprawę tradycyjnego Sederu Pesach, gdzie oprócz własnych kompozycji Michala, usłyszymy różne aranżacje pijutów galicyjskich. Całość poprowadzi rabin Tanya Segal i Michal Pal’ko, a oprócz pięknych głosów rabin Tanyi i Michala usłyszymy też saksofon, flet, chalumeau, perkusje, wiolonczelę i gitarę.

Gorąco zapraszamy!

Jedzenie (wegetariańskie, bez chamecu) zapewni nam nasza zaprzyjaźniona, sprawdzona, wyśmienita Cafe Młynek!

22 kwietnia 2016, godzina 19.30
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Prosimy o dokonywanie rezerwacji najpóźniej do poniedziałku 18 kwietnia 2016 pod adresem email: kontakt@beitkrakow.org

 
Rezerwacja tylko na podstawie wpłaty – prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: kontakt@beitkrakow.org

Szczegóły dotyczące płatności za seder – poniżej.

CHAG PESACH SAMEACH!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow/

 

———–
 

עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי, קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ. כִּי הִנֵּה הַסְּתָיו עָבָר, הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ. הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ, וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ
[שיר השירים    ב’   י”א – י”ב]
„When he delivered me from Egypt, my Beloved called to me, saying: Awake, my Love, my Beauteous One, and come forth, for the winter of slavery is over, the flood of bitterness is past and gone. Righteousness blossoms on the earth, the time of your song has come, and the voice of your Guide is heard throughout the land.”
[Shir HaShirim 2:10-12]
 

Shabbat Shalom!

This year our Pesach Seder will be an especially beautiful time of song, music, prayer, encounter, and deliverance from one’s personal ‘Egypt’. In accordance with the traditional demand that ‘in each generation, each person must regard himself or herself as though he or she personally came forth from Egypt,” we shall endeavour to free ourselves from our own selfish concerns, conflicts, and the multifarious limitations and enslavements that repeatedly  “make” us slaves of our own “Egypt”.

Michal Pal’ko has specially prepared for us a GALITZIANER SEDER, a musical rendering of the traditional Pesach Seder in which, in addition to Michal’s own compositions, we shall hear various arrangements of Galician piyutim.  The whole seder with be led by Rabbi Tanya Segal and Michal Pal’ko and, in addition to their fine voices, we shall hear the sound of the saxophone, flute, chalumeau, percussion instruments, cello and guitar.

We cordially invite you to join us!

The food (vegetarian, no chametz) will be provided from their well-tried, delicious cuisine by our long-standing friends at Cafe Młynek!

22 April 2016, 7.30 p.m.
Galicia Jewish Museum,  Dajwór Street 18

Please make reserverions and confirm payment at kontakt@beitkrakow.org until April 18th.
For payment details please see below.

CHAG PESACH SAMEACH!

www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow/

 
   

wpłaty darowizny na Seder Pesach | 
donation payment details for Pesach Seder

 

KOSZT KOLACJI SEDEROWEJ:

Członkowie Beit Kraków i studenci: 80 zł./osoba 
Pozostałe osoby: 110 zł./osoba lub 35$/os.

 

ZNIŻKI DLA PAR I RODZIN – PROSIMY O KONTAKT

 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem i przesłanie potwierdzenia na adreskontakt@beitkrakow.org.
 

Tytuł Przelewu:  Imię – Nazwisko – Darowizna na Seder Pesach

Stowarzyszenie Beit Kraków
ul. Augustiańska 4/26
31-064 Kraków
92114010810000218352001008
Bre Bank S.A.

Przypominamy również, że okres świąteczny, to także szczególna okazja na CEDAKĘ!

—————————

COST OF THE SEDER:

Beit Kraków members and students: 80 zl. per person
Others: 110 zł (or $35) per person 

 

DISCOUNT FOR COUPLES AND STUDENTS – PLEASE CONTACT US

 
Please make payments by wire transfer according to the instructions below, and send the confirmation to kontakt@beitkrakow.org

 

Transfer title:  Seder Pesach – Donation
To: Stowarzyszenie Beit Kraków
Address: ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków, POLAND
Account number: 92114010810000218352001008
Bank name: Bre Bank S.A.

We would also remind you that the Pesach festival is also a special opportunity for TZEDAKA!