Atak na nasze strony www | Attack on our websites

Dziękujemy za dobre słowa, które otrzymaliśmy gdy nasze strony www były niedostępne przez ponad tydzień z powodu ataku, który nastąpił w 7 dzień Pesach.

Na szczęście okazało się, że atak nie był groźny. To co spowodowało zatrzymanie serwisów to fałszywe doniesienie o tym, że stanowią zagrożenie, co spowodowało, że firma dostarczająca nam hosting zablokowała serwer. Sprawdzamy teraz całą sytuację ze strony prawnej – tak działań osoby zgłaszającej fałszywy problem jak i ze strony dostawcy serwera.

Na szczęście strony już działają. Zapraszamy do czytania, oglądania i kontaktu z nami (kontakt@beitkrakow.org)


Thank you for the kind words we received when our websites were unavailable for over a week due to the attack that took place on the 7th day of Pesach.

Fortunately, the attack turned out to be harmless. What caused the sites to stop was a false report that they were a threat, which caused our hosting company to block the server. We are now checking the whole situation from the legal side – both the actions of the person reporting the fake problem and the server provider.

Fortunately, the sites are now working. We invite you to read, watch and contact us (kontakt@beitkrakow.org).

 

Podobne Wpisy | Related posts