„Żyd niemalowany” / „The Jew Not Painted”

Żyd Niemalowany to nazwa unikalnej kolekcji dziewiętnastowiecznych rycin będących zapisem ówczesnego życia i obyczajów polskich Żydów. Przeważająca część grafik powstała na zamówienie wysokonakładowych polskich czasopism ilustrowanych po to by – jak to ujął wydawca jednego z tygodników warszawskich – wydzierać zapomnieniu wszystko, co ma tylko związek z przeszłością, wszystko, czym tętni życie narodowe. The Jew Not Painted is a unique collection of XIXth century wood engravings portraying the life and customs of Polish Jews at the time. The majority of presented images were created on order by high-circulation illustrated journals…

Read More

Midrash Theatre: „Melodia Ciszy” / „Melody of Silence”

Symboliczne znaczenie historii Ofiarowania Izaaka stało się kanwą nowoczesnego przedstawienia teatralnego. Sala wystawowa muzeum przemieni się w mistyczną przestrzenią, w której można będzie usłyszeć język ciszy otaczającej wspomnienia tragicznych zdarzeń. The Symbolic meaning of the Story of Itzhak inspired the creation of this modern theatrical performance. The museum will be transformed into a mystical space, in which one will be able to hear the language of silence surrounding the memories of tragic events. Program: [pobierz przód/ download front view] Plakat / Poster: [pobierz / download] Fotografie: [simpleviewer=9,800,600,*Zobacz Fotografie*] To multimedialne…

Read More