„Żyd niemalowany” / „The Jew Not Painted”

Żyd Niemalowany to nazwa unikalnej kolekcji dziewiętnastowiecznych rycin będących zapisem ówczesnego życia i obyczajów polskich Żydów. Przeważająca część grafik powstała na zamówienie wysokonakładowych polskich czasopism ilustrowanych po to by – jak to ujął wydawca jednego z tygodników warszawskich – wydzierać zapomnieniu wszystko, co ma tylko związek z przeszłością, wszystko, czym tętni życie narodowe. The Jew Not Painted is a unique collection of XIXth century wood engravings portraying the life and customs of Polish Jews at the time. The majority of presented images were created on order by high-circulation illustrated journals to – as one warsaw publisher put it – to wrench from oblivion everything that had to do with the past, everything that the spirit of the nation throbbed with.

Aktualności dotyczące projektu na stronie: www.zydowskietwarze.pl
Prezentacja: Zobacz

Wystawa jest próbą przybliżenia szerszej publiczności tego mało znanego okresu w polsko-żydowskiej historii, kiedy stosunki dwóch narodów mieszkających na jednej ziemi, były lepsze niż kiedykolwiek. Niezbicie dowodzi, że relacjom Polaków i Żydów nie musi towarzyszyć strach. Wystawa przywraca w świadomości społecznej obecność tematyki żydowskiej w twórczości artystów polskich, o której istnieniu często nie wiedzą nawet historycy sztuki.

Tym niespotykanym wartościom poznawczym i historycznym projektu towarzyszą wybitne walory
artystyczne, jako że prezentowane dzieła wyszły spod ręki najznakomitszych polskich malarzy i rysowników drugiej połowy XIX wieku, jak np. Andriolli, bracia Gierymscy, Grottger, obydwaj Kossakowie, Kostrzewski, Matejko, Piwarski, bracia Pilatti, Rodakowski, Siemiradzki czy Witkiewicz (ojciec).

Pomysł i realizacja: Paweł Szapiro, Magda Koralewska, Agnieszka Kwaśniewszka, Agnieszka Rydz, społeczność BW.

Wystawa prezentowana była w Warszawie, Łowiczu, Częstochowie i Zielonej Górze, do końca roku odwiedzi Tykocin, Toruń i Krosno Odrzańskie. Towarzyszą jej dwie ekskluzywnie wydane publikacje.

Kontakt z organizatorami: niemalowany@zydowskietwarze.pl oraz office@beit.org.pl

The exhibit is an attempt to familiarize the wider audience with this little-known period in the Polish-Jewish history, when the relations between two people living on one land were better than ever before. It is an undeniable testimony that Polish-Jewish relations need not be accompanied by fear. The exhibit returns the presence of the Jewish themes in Polish art, of which even some art historians are not aware. This unique cognitive and historical dimensions are matched by incredible artistic value, as presented artwork was authored by some of the most renown Polish painters and graphic artists: e.g. Andriolli, brothers Gierymski, Grottger, both Kossaks, Kostrzewski, Matejko, Piwarski, brothers Pilatti, Rodakowski, Siemiradzki or Witkiewicz (father).

Concept and organization: Paweł Szapiro, Magda Koralewska, Agnieszka Kwaśniewszka, Agnieszka Rydz, BW community.

The exhibit has already visited Warsaw, Łowicz, Częstochowa and Zielona Góra. By the end of the year it will travel to Tykocin, Toruń and Krosno Odrzańskie. It is accopanied by two exclusive editions of the exhibition catalogue (the
second volume also available in English).

If you wish to contact the organizers you may do so at: niemalowany@zydowskietwarze.pl and office@beit.org.pl

Podobne Wpisy | Related posts