Midrash Theatre: „Melodia Ciszy” / „Melody of Silence”

Symboliczne znaczenie historii Ofiarowania Izaaka stało się kanwą nowoczesnego przedstawienia teatralnego. Sala wystawowa muzeum przemieni się w mistyczną przestrzenią, w której można będzie usłyszeć język ciszy otaczającej wspomnienia tragicznych zdarzeń. The Symbolic meaning of the Story of Itzhak inspired the creation of this modern theatrical performance. The museum will be transformed into a mystical space, in which one will be able to hear the language of silence surrounding the memories of tragic events.

Program: [pobierz przód/ download front view]

Plakat / Poster: [pobierz / download]

Fotografie: [simpleviewer=9,800,600,*Zobacz Fotografie*]

To multimedialne przedstawienie wieńczy wyjątkowy projekt teatralny „Teatr Midraszowy”, łączący – w duchu izraelskiej awangardy teatralnej – twórcze studiowanie tradycyjnych tekstów żydowskich i ich sceniczną interpretację.

Przedstawienie jest autorskim projektem Rabin Tanji Segal i grupy krakowskich artystów i członków społeczności żydowskiej w Krakowie.

This multimedia performance concludes the unique Midrash Theatre project – Israeli avant-garde theatre workshops – which combined creative study of traditional Jewish text with their stage interpretation.

The spectacle is an independent project of Rabbi Tanya Segal and a group of Krakow’s artists and members of the Jewish community of Krakow.

Podobne Wpisy | Related posts